Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enne täiendusõppeprogrammil osalejatele tunnistuse lisa lisamise alustamist kontrollige üle järgnev.

 1. Täiendusõppeprogrammi üldandmed on täidetud korrektselt

  1. Programmi nimetus on täidetud korrektselt. Tulemused protokollitakse selle eesti- ja ingliskeelse nimetusega, mis on protokolli tegemisel programmi/õppeaine üldandmetes ning nii kajastub see ka lõpudokumentidel, mis täiendusõppijale väljastatakse (tõend või tunnistus ja tunnistuse lisa). Ka eestikeelsele tunnistuse lisale kuvatakse ingliskeelne nimetus. Ainetest koosneval programmil kehtib sama ka õppeaine nimetusele.
  2. Kui programm on seotud TÜ õppekavaga, siis programmi üldandmetesse on seos sisestatud (Täiendusõppeprogramm on seotud õppekavaga). 
  3. Kui programm on seotud kutsestandardiga, siis programmi üldandmetesse on sisestatud Kutsestandardi nimetus eesti keeles, Tase, Kompetents(id), millega programm on seotud eesti keeles.
 2. Täiendusõppeprogrammi toimumise andmed on täidetud korrektselt
  1. Kui teemadest koosneva programmi toimumist on võimalik läbida osalises mahus, on toimumise andmetes Sisu kirjeldus esitatud teemadena. 

  2. Programmi toimumise andmetes on Sisu kirjelduses täidetud Teema eesti keeles ja Teema inglise keeles korrektselt. 

  3. Teemade õppejõud on Sisu kirjelduses teema väljale Õppejõud lisatud. Tunnistuse lisale kuvatakse õppejõud teema andmetest.

  4. Toimumise andmetes on Õpiväljundid eesti keeles ja Õpiväljundid inglise keeles täidetud korrektselt. Täiendusõppekeskus soovitab lisada 4-5 õpiväljundit, eestikeelseid õpiväljundeid sisestades alustada Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: ja ingliskeelseid õpiväljundeid sisestades alustada The person who has completed the continuing education programme:

 3. Täiendusõppija nimi on korrektselt sisestatud.
 4. Digitaalselt/paberil väljastatavate lõpudokumentidega toimumise korral teate, kes osalejatest soovib lõpudokumenti paberil. Selle info leiate registreerimisvormilt ja registreeritute nimekirjast failina.
 5. Digitaalselt väljastatava lõpudokumendi korral on dokumendi saaja e-post korrektselt sisestatud.

 6. Kõigile õppijatele on tulemus protokollitud ja see on õige, sh on maht (kogu- või osalises mahus) õigesti määratud. Sellest sõltub, millist lõpudokumenti on võimalik vormistada.

 7. Programmi läbinutele peab olema vormistatud tunnistus (Tunnistus täiendusõppeprogrammile osalejale või Tunnistus täiendusõppeprogrammile osalejale (ingliskeelne)). Tunnistuse lisad saavad sama numbri, mis on tunnistusel. 
 8. Kui isikul on mitu õppekohta, näiteks isik on samal ajal tasemeõppe üliõpilane ja täiendusõppija, siis ei eristata nende õppekohtade raames saadava õppetulemusi. See tähendab, et iga õppekohaga on vaikimisi seotud kõik tulemused, mis jäävad sellele õppekoha kestuse sisse. Teemadest koosnevale programmile tunnistuse lisa vormistades kuvatakse tunnistuse lisale ainult selle programmi eest saadud tulemus. Samas ainetest koosneva programmi tunnistuse lisale kuvatakse kõik tulemused, mis õppija vastava täiendusõppe õppekohaga seotud on. See tähendab, et tunnistuse lisale võidakse kuvada ka nende ainete tulemusi, mis ei ole kirjas programmi sisu kirjelduses. Seepärast tuleb enne tunnistuse lisa vormistamist vaadata üle kõik õppija õppetulemused ja sisu kirjeldusse mittekuuluvate ainete tulemused õppekoha küljest lahti siduda. Vajadusel konsulteerige sellel teemal ÕISi kasutajatoega.


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

 • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
 • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
 • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
 • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.