Programmi nimetus on kohustuslik sisestada eesti ja inglise keeles. Sellisel kujul nagu täiendusõppeprogrammi eesti- ja inglisekeelne nimetus on ÕISi sisestatud, kajastuvad need kõikjal ÕISis (täiendusõppeprogrammide otsingus, täiendusõppeprogrammil õppijaks määramise korraldustel, õppijate õppetulemuste vaatamise vormil, õppijale väljastatavatel tunnistustel ja hinnetelehtedel jms). Seepärast on väga oluline, et programmi eesti- ja ingliskeelne nimetus on sisestatud alati korrektselt. Vaadake ka, millised on kokku lepitud nõuded täiendusõppeprogrammi nimetusele.

 

Sisestage programmi üldandmete lisamise või muutmise vormil programmi nimetus eesti ja inglise keeles (vt joonis). Mõlemad väljad on kohustuslikud.

Mõlema välja maht on 100 tähemärki. Mahutage programmi nimetus nendesse piiridesse, sest tunnistus peab olema ühel vormil ja vastasel juhul ei mahu sinna kogu vajalik info ära. Jälgige ka, et eesti ja ingliskeelne nimetus oleks keeleliselt korrektsed ning, et need ei sisaldaks asjatult suurtähti (nt läbivad suurtähed), üleliigseid märke jms. Sellisel kujul nagu nimetused on sisestatud, kuvatakse need ka protokollidesse, tunnistustele ja hinnetelehtedele.


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

  • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
  • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
  • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
  • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

 


SEOTUD TEEMAD

Nõuded täiendusõppeprogrammi nimetusele

Täiendusõppeprogrammide ÕISi sisestamise sisuline juhend