Aine nimetus on kohustuslik sisestada eesti ja inglise keeles. Sellisel kujul nagu aine eesti- ja inglisekeelne nimetus on ÕISi sisestatud, kajastuvad need kõikjal ÕISis (õppekavades, õppijate õppetulemuste vaatamise vormil, õppijale väljastatavatel akadeemilistel õienditel jms). Seepärast on väga oluline, et aine eesti- ja ingliskeelne nimetus on sisestatud alati korrektselt. Vaadake ka, millised on kokku lepitud nõuded aine nimetusele.

  • Aine nimetus sisestage vastavates keeltes aine üldandmete lisamise või muutmise vormil väljadele Nimetus eesti keeles ja Nimetus inglise keeles (vt joonis).

  • Vajadusel lisage nimetus veel mõnes keeles. Selleks valige lisa nimetus rippmenüüst (joonisel p1 ) sobiv võõrkeel ja sisestage tekkinud sisestusväljale (joonisel p 2) valitud keeles aine nimetus.

  • Lisatud keeles nimetuse eemaldamiseks vajutage nupule Eemalda.


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

  • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
  • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
  • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
  • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

Aine nimetust võib vajadusel ka muuta. Oluline on teada, et tulemus protokollitakse õppijatele selle eesti- ja ingliskeelse nimetuse kujuga, mis aine üldandmetes protokolli tegemisel hetkel on. Seega, kui aine nimetust muuta, siis varem vormistatud protokollides aine nimetus ei muutu.


SEOTUD TEEMAD

Nõuded aine nimetusele