Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enne täiendusõppeprogrammil osalejale tunnistuste vormistamise alustamist kontrollige üle

 1. Täiendusõppeprogrammi üldandmed on täidetud korrektselt

  1. Programmi nimetus on täidetud korrektselt. Tulemused protokollitakse selle eesti- ja ingliskeelse nimetusega, mis on protokolli tegemisel programmi/õppeaine üldandmetes ning nii kajastub see ka lõpudokumentidel, mis täiendusõppijale väljastatakse (tõend või tunnistus ja tunnistuse lisa). Ka eestikeelsele tunnistuse lisale kuvatakse ingliskeelne nimetus. Ainetest koosneval programmil kehtib sama ka õppeaine nimetusele.
  2. Kui programmil on HTM tegevusluba, siis programmi üldandmetesse on sisestatud Tegevusloa (HTMi kantsleri käskkiri) number ja Tegevusloa kehtivuse algus.
 2. Täiendusõppeprogrammi toimumise andmed on täidetud korrektselt

  1. Toimumise andmetes on väljale Lõpetajale väljastatav dokument määratud tunnistus või tunnistus/tõend.
  2. Toimumise andmetes on määratud dokumendi väljastamise viis, väli Lõpetajale väljastatakse dokument.
  3. Toimumise andmetes on määratud sobiv õpiväljundite saavutamise viis. Sellest oleneb, milliseid hindeid on protokollis õppijatele võimalik määrata ja milline lõpudokument väljastatakse.
 3. Täiendusõppija nimi on korrektselt sisestatud.

 4. Digitaalselt/paberil väljastatavate lõpudokumentidega toimumise korral teate, kes osalejatest soovib lõpudokumenti paberil. Selle info leiate registreerimisvormilt ja registreeritute nimekirjast failina.
 5. Digitaalselt väljastatava lõpudokumendi korral on dokumendi saaja e-post korrektselt sisestatud.

 6. Kõik osalejad (sh negatiivse tulemuse saajad) on õppijaks arvatud.
 7. Kõigile on tulemus protokollitud ja see on õige, sh on maht (kogu- või osalises mahus) õigesti määratud.
  1. Teemadest koosneva programmi läbimise eest on protokollitud programmi kogumahus positiivne tulemus (A, B, C, D, E või arvestatud). 

  2. Ainetest koosnev programm on läbitud vähemalt programmi kogumahus. St programmi sisu kirjeldusse lisatud õppeainetest (sh alternatiivsed õppeained) on positiivne tulemus (A, B, C, D, E või arvestatud) vähemalt programmi kogumahus. Arvesse lähevad ka sellele õppekohale vormistatud VÕTA otsused.