Ainetest koosneval programmil on hindamise viis kirjas iga selle sisusse kuuluva aine ainekavas. Kui vormistada teemadest koosnev programm, tuleb toimumise andmetes määrata selle õpiväljundite saavutamise hindamise viis.

Teemadest koosneva programmi õpiväljundite saavutamise hindamise viis määrake toimumise andmete lisamise või muutmise vormil Õpiväljundite saavutamise hindamise viis rippmenüüst. Võimalikud valikud on Eristav, Mitteristav ja hindamist ei toimu (vt joonis).

  • Kui üldandmetesse määrata kontrollivormiks Eristav, siis saab õppijatele protokollis määrata hindeks A-F ja mitteilmunud.
  • Kui üldandmetesse määrata kontrollivormiks Mitteeristav, siis saab õppijatele protokollis määrata hindeks arvestatud, mittearvestatud ja mitteilmunud.
  • Kui üldandmetesse määrata kontrollivormiks hindamist ei toimu, siis saab õppijatele protokollis määrata hindeks läbinud, mitteläbinud ja mitteilmunud.

 


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammi liik

Täiendusõppeprogrammide ÕISi sisestamise sisuline juhend