Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Õppijad saavad õppijale vajalikud õigused automaatsel õppija suhte alusel. Õppejõu õigused saab isik töösuhte olemasolul automaatselt ÕISi sisenemisel pärast seda, kui ta on lisatud ainekavasse õppejõuna. Eriõigused ÕISi kasutamiseks annavad vastavalt töötaja ametikirjelduses fikseeritud tööülesannetele üksuste ÕISi koordinaatorid.

 SEOTUD TEEMAD

Eriõigused