Avalikule kasutajale


Tartu Ülikool arendab uut õppeinfosüsteemi. Seetõttu on praegu käigus kaks õppeinfosüsteemi - vanem ÕIS 1 ja uuem ÕIS 2.

ÕIS 2 Avaliku õppeinfosüsteemi keskkonnas on võimalik näha sisselogimata avalikku õppeinfot:


ÕIS 1 Avaliku õppeinfo keskkonnas on võimalik näha sisselogimata avalikku õppeinfot:

For public users


The University of Tartu is developing a new Study Information System. Therefore, two Study Information Systems are currently in operation – the older SIS 1 and the newer SIS 2.

Public study information can be seen without logging in in the Public Study Information System environment of SIS 2:


In the Public Study Information System environment of SIS 1, the following public study information can be seen without logging in: