Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ÕISi kasutamiseks on vajalik TÜ arvutivõrgu kasutajatunnus ja salasõna. Nende saamisest lugege arvutiabi juhendist "Kasutajaks saamine".