Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised Tartu Ülikooli kasutajakonto kehtivuse kohta.

Pärast töö- või akadeemilise suhte lõppemist säilitab ülikool kasutaja e-postkasti arhiveerituna kaks aastat alates postkasti sulgemisest, kui ülikool ja kasutaja ei lepi kokku teisiti. Kasutajale antakse juurdepääs arhiveeritud e-postkastile põhjendatud juhtudel kasutaja töökohaks olnud struktuuriüksuse juhi ja digiarengu juhi otsusega.

Ülikooli teenustele on ligipääs tagatud Tartu Ülikooli õppejõududel, töötajatel, üliõpilastel ja külalistel. Teenustele ligi pääsemiseks luuakse vajalik kasutajakonto, mis on seotud kasutaja isikuandmetega ning sellega määratakse kindlaks kasutaja õigused ülikooli infosüsteemide ja arvutivõrgu teenuste kasutamisel. Vt Infotehnoloogiateenuste osutamise kord ja Infotehnoloogia teenuste kasutamise reeglid

Tartu Ülikoolis on kasutusel ühendatud kasutajakonto mis tähendab, et kõigi ülikooli süsteemide juures (v.a. listid), kehtib sama kasutajatunnus/parool.

Ülikooli kasutajakonto luuakse automaatselt kõigile töötajatele, üliõpilastele, eksternidele ja külasüliõpilastele. 

Lisainfot kasutaja loomise kohta saab arvutiabist.

Juhised


Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus kehtib seni kuni säilib isiku side Tartu Ülikooliga.

Üliõpilane saab kasutajatunnuse üheks aastaks. See pikeneb automaatselt iga uue õppeaasta algul, kui üliõpilase isikuandmetes Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis on märge, et ta õpib.

Kui üliõpilasel kaob aktiivne side Tartu Ülikooliga (ta lõpetab ülikooli, eksmatrikuleeritakse või katkestab õpingud), kaotab tema kasutajatunnus kehtivuse.

NB! Aktiivse side lõppemisel Tartu Ülikooliga kaovad õigused Tartu Ülikooli infosüsteemide kasutamiseks (k.a ÕIS).

Talle saadetakse elektronkiri vastava teatega ning tema kasutajakonto lukustub kirjas toodud tähtajal. Kirju ning faile on võimalik taastada kuni kahe aasta jooksul alates konto sulgemisest. Kui kasutati e-kirjade edasisuunamist mõnele teisele e-posti aadressile, siis konto sulgemisega koos lõpeb ka e-kirjade edasisuunamine.

Andmed õpingute lõpetamise või katkestamise kohta saadakse otse õppeinfosüsteemist. Juhul, kui olete ekslikult saanud teate kasutajakonto lukustamise kohta st tegelikkuses õpite edasi, soovitame kontrollida õppeinfosüsteemi isikuandmete osas oma olekut (õpib: jah/ei). Kui selgub, et seal on märge "ei õpi", tuleks kontakteeruda oma dekanaadi töötajaga, kes saab parandada vea isikuandmetes ja seejärel pöörduda Infotehnoloogia osakonda Uppsala 10, I korrus, vasak tiib kus kasutajakonto taas avatakse.

Töötaja kasutajatunnus kehtib kuni töötaja töölepingu lõpetamiseni Tartu Ülikooliga.

Külalise kasutajatunnus kehtib külalise suhte lõpptähtajani.

Õppe- või töösuhte lõppemisel on kasutajakonto (k.a Tartu Ülikooli e-post) võimalik säilitada ainult läbi külalise staatuse.

Külalise staatuse taotlemiseks tuleb läbi rääkida oma tööga seotud ülikooli struktuuriüksuse juhiga (osakond, instituut), kes peab esitama taotluse Tartu Ülikooli Arvutiabile külalise staatuse tellimise lehel siin: https://jira.ut.ee/servicedesk/customer/portal/4/create/77 . Taotlus peab sisaldama külalise suhte lõppkuupäeva.

Külalise staatust saab määrata maksimaalselt 2 (kaheks) aastaks. Tähtaja möödudes tuleb külalise staatus uuesti taotleda.

This page has no comments.