Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width60%


Panel
borderColor#dddddd
bgColor#FAFAFA
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#1976D2
borderStylesolid
titleÕISi INFO JA ABI JUHENDID

ÕISi info ja abi juhendid avalikule kasutajale

ÕISi info ja abi juhendid õppijale

ÕISi info ja abi juhendid õppejõule

ÕISi info ja abi juhendid


Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#1976D2
borderStylesolid
titleÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS

Excerpt Include
ÕISi logimine
ÕISi logimine
nopaneltrue
Lugege täpsemalt...


Include Page
_ÕISi õigused
_ÕISi õigused


Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#1976D2
borderStylesolid
titleABI ÕISI KASUTAMISEL - HELP FOR USING THE SIS

Include Page
_Abi ÕISi kasutamisel õppijale - ÕIS 2
_Abi ÕISi kasutamisel õppijale - ÕIS 2

Section50%
Column
width

Esmast tuge (kasutusjuhendid, KKK jms) ÕISi kasutamisel saate käesolevas ÕISi info ja abi keskkonnas olevatest materjalidest. Eri kasutajagruppide juhendid ja muu ÕISi info on koondatud järgmistele lehtedele:

Valdkondades töötavad ÕISi koordinaatorid ja nõustajad, kelle poole saate ÕISi kasutamisel tekkinud küsimuste ja probleemidega pöörduda.

Kasutajatunnuse ja salasõnaga seotud probleemide korral helistage TÜ arvutiabi telefonile 737 5500 (tööpäeviti 8-17) või saatke kirjalik teade. Enne pöördumist võite tutvuda ka arvutiabi juhenditega, võib-olla leiate abi juba sealt.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada. E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

Column
width50%

You can get initial support (instructions for use, FAQ etc.) for using SIS from the materials of this environment of SIS information and help. Guides for different user groups and other SIS information can be found on the following pages:

Faculties have SIS coordinators and advisers whom you can approach with questions and problems about using the SIS.

In the case of problems related to usernames and passwords, call the UT IT helpdesk, phone 737 5500 (8–17 on working days) or send a message. Before approaching them, you can also read the IT helpdesk instructions; you may find help from there already.

When asking for help, always describe the problem as precisely as possible. When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.

Column
width30%


Panel
borderColor#dddddd
bgColor#ffffff
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#1976D2
borderStylesolid
titleÕIS 2 ARENDUSINFO

Excerpt Include
oppijale:ÕIS 2 arendusinfo - SIS 2 development information
oppijale:ÕIS 2 arendusinfo - SIS 2 development information
nopaneltrue