Töötajad kasutavad valdavalt ÕIS 1 keskkonda. ÕIS1 veebiaadress on http://ois.ut.ee.

Töötajal, kes on lisatud kinnitatud olekus õppekavva õppekava õppijaid nõustava õppekorralduse spetsialistina, on võimalik kasutada ka ÕIS 2 keskkonda. ÕIS 2 veebiaadress on https://ois2.ut.ee.

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas ja siseveebis infosüsteemide nimekirjas.

ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil.

Sisselogimine on võimalik perioodil, mil isikul on ülikooliga aktiivne suhe. Isik kaotab õiguse ÕISi sisse logida alates ülikooliga suhte lõppemise kuupäevast (eksmatrikuleerimise kuupäev, õppe lõpukuupäev, töösuhte lõpukuupäev vms). 

Employees use mainly SIS 1. SIS 1 web address is http://ois.ut.ee.

A peron who has been added to the confirmed curriculum as a academic affairs specialist counselling the learners of the curriculum can also use the SIS 2 environment. The web address of SIS 2 is https://ois2.ut.ee.

The link to enter SIS is also located at the top of the UT website and on the intranet in the list of information systems.

You can use the central username and password of the UT computer network to log in to ÕIS. You can also enter using an ID card, Mobile ID or SmartID. 

Login is possible during the period when the person has an active relationship with the university. A person loses the right to log in to SIS from the date of termination of the relationship with the university (date of exmatriculation, date of completion of studies, date of termination of employment, etc.). 


Sisselogimise vormile (vt joonis) sisestage TÜ arvutivõrgu keskne kasutajatunnus ja parool, siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil. Täpsemat infot autentimise kohta saate peatükist "Sisenemine TÜ infosüsteemidesse".

ÕIS 2

Kui logisite ÕIS 2 keskkonda, avaneb ÕIS 2 töölaud (vt joonis), millel on näha kasutaja rollile vastavad vidinad ja menüü lingid eri toimingute tegemiseks.

Töö lõpetamisel logige ÕIS 2 keskkonnast välja. Selleks vajutage mistahes ÕIS 2 lehel paremal ülanurgas oma nimele ja valige rippmenüüst Logi välja (vt joonis).


Kui kasutaja ei ole mõne aja jooksul ÕISis tegevusi teinud, siis logitakse ta automaatselt välja. Õppija rollis on selleks ajaks 60 minutit, töötaja (õppejõud, programmijuht, õppekorralduse spetsialist) rollides 180 minutit. Kolm minutit enne selle aja täitumist kuvatakse teade sessiooni aegumise kohta.

ÕIS 1

Kui logisite ÕIS 1 keskkonda, avaneb ÕIS 1 pealeht (vt joonis), millel on lingid teie kasutaja õigustele vastavate toimingute tegemiseks.

Töö lõpetamisel logige ÕIS 1 keskkonnast välja. Selleks vajutage ÕIS 1 pealehel lingile Logi välja või olles mistahes ÕIS 1 lehel paremal ülanurgas rippmenüüs lingile Logi välja (vt joonis).


Enter the username and password of the UT computer network on the login form (see figure), you can also enter using an ID card, Mobile-ID or SmartID. You can find more information about authentication in the chapter "Accessing UT information systems" (currently only in Estonian). 

SIS2

If you logged in to the SIS 2, the SIS 2 dashboard will open (see the figure), showing the widgets and menu links to perform actions that correspond to your user role. 

When finished, log out of SIS 2. TClick on your name in the upper right corner of any page and select Logout from the drop-down menu (see figure). 


If the user has been inactive in SIS for some time, they will be automatically logged out. The period lasts 60 minutes in the role of a student, 180 minutes in the role of an employee (lecturer, programme manager, academic affairs specialist). A session expiration message is displayed three minutes before the time expires.

SIS 1

If you logged in to the SIS 1, the SIS 1 main page will open (see the figure) with links to perform actions that correspond to your user's rights.

When finished, log out of SIS 1. Click on the Log out link on the main page or Log out on the drop-down menu on the top right corner of any page (see the figure).