Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ülevaade Tartu Ülikooli infosüsteemi rakendustest ja nende kasutamise juhistest.

HTML Wrap
classbutton button1

(info) In English

Open Links in New Window


Vaata lisaks ka Tartu Ülikooli infosüsteemid.

Meeskonnatöö

Expand
titleE-post

Tartu Ülikoolis on kasutusel meilivahetuse tarkvara Microsoft Office 365 Exchange Online.

Täpsemad juhised leiad juhendist E-post.


Expand
titleJira

Jira on Tartu Ülikoolis on kasutusel olev tööde halduse lahendus, mis on eelkõige kasutusel IT arendusprojektides ja kasutajatoe osutamisel.

Täpsemad juhised leiad juhendist Jira - planeeri, jälgi, tarni ja raporteeri


Expand
titleMicrosoft Teams

Microsoft Teams on meeskonnatöö rakendus, mis võimaldab pidada veebiarutelusid, jagada faile või neid ühiselt toimetada ja pidada kirjalikke vestlusi.

Täpsemad juhised leiad juhendist Microsoft Teams.


Expand
titleTasuta Microsoft Office 365

Ülikoolipere rohkem kui 17 000 liikmel on õigus tasuta kasutada Microsoft 365 rakendusi pilvepõhiselt või laadida rakendus kuni viide arvutisse. 

Saadaval rakendused: 

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • OneNote
 • Publisher
 • Access

Täpsemad juhised leiad juhendist Microsoft Office 365 paigaldamine.


Expand
titleMicrosoft Bookings

Microsoft Bookings on aegade broneerimissüsteem, mis võimaldab automaatselt reeglite alusel genereerida teenuse ja teenusega seotud isikutele ajad, mida teenuse kasutajad saavad veebis broneerida.

Täpsemad juhised leiad juhendist Aegade broneerimise lahendus Microsoft Bookings.


Expand
titleOneDrive ja SharePoint

Microsoft OneDrive võimaldab hoida dokumente Microsoft'i pilves. OneDrive'i salvestatud dokumente on võimalik teiste ülikooli kasutajatega jagada, et nende kallal ühiselt töötada

Microsoft Teamsi meeskonnatöös hallatavad failid on sünkroniseeritud MS Onedrive'iga.

Täpsemad juhised leiad juhendist Microsoft OneDrive’i kasutamineOneDrive.


Expand
titleMeililistiteenus lists.ut.ee

Meililist (postiloend, list jne) on teatud inimrühma meiliaadresside loend, mille kaudu on võimalik kõigiga korraga ühe aadressi kaudu. 

Meililisti haldusliides SYMPA:  https://lists.ut.ee/

Täpsemad juhised leiad juhendist Meililistid.


Expand
titleÜlikooli viki

Tartu Ülikooli viki ehk Arvutiabi on info- ja teadmuste kogum IT-alaste juhendite jaoks. 

Täpsemad juhised leiad juhendist Ülikooli viki.

Õppetöö

Expand
titleÕppeinfosüsteem (ÕIS)

ÕIS on Tartu Ülikooli väljaarendatud õppeinfo haldamise rakendus.

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:Expand
titleMoodle

Tartu Ülikoolis on kasutusel veebipõhiste kursuste keskkond Moodle.

Täpsemad juhised leiad juhendist Moodle juhendid.


Expand
titlePanopto

Panopto on Tartu Ülikoolis kasutusel olev loengusalvestiste loomise keskkond. 

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:


Expand
titleBig Blue Button

Big Blue Button on vabavaraline veebiseminaride süsteem, mis on ühendatud Moodle'i õpikeskkonnaga.

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:


Expand
titleTartu Ülikooli koolituskalender

Tartu Ülikooli koolituskalender on ülikooli liikmeskonnale suunatud koolitustegevus, mille eesmärk on ülikooli töötajate tööalane arendamine lähtudes struktuuriüksuse ja ülikooli arengueesmärkidest.

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:


Expand
titleSisu@UT

Sisu@UT on mõeldud ülikooli õppe- ja teadustööga seotud veebilehestike tegemiseks.

Täpsemad juhised leiad juhendist Sisu@UT juhend.


Expand
titleAkadeemilise mobiilsuse keskond (Erasmus, Erasmus+ ja mobiilsustoetused)

Erasmus, Erasmus+ ja Mobiilsustoetuse informatsioon on saadaval Akadeemilise mobiilsuse digitaalses töökeskkonnas.

Täpsemad juhised leiad juhendist AKADMOB.


Expand
titleSisseastujate infosüsteem (SAIS)

Sisseastujate infosüsteem (SAIS) abil saab esitada sisseastumisavaldusi süsteemi kasutavatesse õppeasutustesse.

Täpsemad juhised leiad juhendist SAISist.


Expand
titleLimeSurvey

LimeSurvey on veebipõhiste küsimustike koostamise ja neile vastamise keskkond.

Täpsemad juhised leiad juhendist LimeSurvey juhend.


Expand
titleDreamApply

DreamApply on õppekohtadele kandideerimise keskkond välistudengite jaoks.

Täpsemad juhised leiad juhendist DreamApply juhend.

Teadustöö

Expand
titleGrandiveeb (projektide haldamise keskkond)

Grandiveeb on projektide menetlemise keskkond, mis toetab ülikooli eri projektide rahastamist.

Täpsemad juhised leiad juhendist Projektide haldamise keskkond.


Expand
titleGrandisobitustarkvara (GST)

Grandisobitustarkvara (GST) on mõeldud kõigile Tartu Ülikooli töötajatele ja õppuritele, kellel on ligipääs Tartu Ülikooli siseveebile ja see sisaldab:

 • rahandusvõimalusi
 • tarkvara, mis sobitab ETIS-e andmete põhjal Research Professionali rahastusvõimalusi siseveebis Tartu Ülikooli kasutajatele
 • ETIS-e andmed: doktoritöö kaitsmise aasta; CERCS-i teadusvaldkonnad

Täpsemad juhised leiad juhendist Grandisobitustarkvara juhend.


Expand
titleRahastamisvõimaluste andmebaas

Rahastamisvõimaluste andmebaas (Research Professionali rahastusvõimaluste andmebaas) on andmebaas, mis on nähtav ainult Tartu Ülikooli arvutivõrgus või siis, kui kasutajad logivad Tartu Ülikooli kasutajatunnuse ja parooliga sisse logides.

Täpsemad juhised leiad juhendist Pivot-RP.


Expand
titleAkadeemiliste töötajate tööplaanid

Akadeemilise töötaja tööplaanis lepivad akadeemiline töötaja ja tema juht kokku töötaja tööülesanded ja tööaja jaotumise nende ülesannete vahel.

Täpsemad juhised leiad juhendist Akadeemiliste töötajate tööplaanide töövoo kasutamise juhend.


Expand
titleTÜ raamatukogu andmebaasid 

Kõik Tartu Ülikoolile avatud andmebaasid leiate lehelt TÜ raamatukogu andmebaasid.

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:


Expand
titleEesti Teadusinfosüsteem ETIS

ETIS on Eesti Teadusinfosüsteem, mis koondab teavet teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. ETIS on kanal erinevate taotluste esitamiseks, esitatud taotluste läbivaatamiseks ning taotluste ja projektide aruannete kinnitamiseks.

Juhtimine

Expand
titleRahaveeb

Rahaveeb on finantsallika käsutajale mõeldud finantsjuhtimise rakendus.


Expand
titlePuhkuseveeb

Puhkuseveeb on puhkuste planeerimise ja haldamise keskkond.


Expand
titleVaraveeb

Varaveeb on põhivara haldamise lahendus.


Expand
titleSisekäibearved

Sisekäibearved on sisekäibearvete halduskeskkond.


Expand
titleDokumendihalduse infosüsteem (DHIS)

Dokumendihalduse infosüsteem (DHIS) on dokumentide haldamise ja digitaalsete töövoogude rakendus. 

DHIS funktsioonid: 

 • dokumentide haldamise ja digitaalsete töövoogude rakendus.
 • ostuarvete menetlemine.
 • käsundus- või töövõtulepingute registreerimine.
 • grupilähetuste menetlemine.
 • majanduskulude aruannete mentlemine.

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:


Expand
titleAvalik dokumendiregister

Tartu Ülikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ülikooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.


Expand
titleÜlikooli õigusaktide menetlemine

Ülikooli õigusaktide menetlemise keskkond on kasutusel Ülikoolide õigusaktide kavandite kooskõlastamiseks.

Täpsemad juhised leiad juhendist Õigusakti kavandi kooskõlastamine.


Expand
titleStatistika töölaud

Statistika töölaud on Tartu Ülikooli avalik statistika visuaalses vormingus.


Expand
titleLähetuskorraldused- ja aruanded

Lähetuskorraldused- ja aruanded on kättesaadavad lähetuskorralduste ja -aruannete vormistamise keskkonnas.

Täpsemad juhised leiad juhendist Lähetuste töövoog.


Expand
titleAsendajate õiguste haldamise keskkond. 

Asendajate õiguste haldamise keskkond on tööalase ametikoha asendaja määramiseks mõeldud keskkond.

Täpsemad juhised leiad juhendist Asendajate õiguste haldamise töövoog.


Expand
titleToitlustusteenuse tellimise keskkond

Toitlustusteenuse tellimise keskkond on keskkond, mille kaudu saab tellida toitlustusteenust.


Expand
titleReisi broneerimise ankeet

Reisi broneerimise ankeet on reisipakkumiste päringute keskkond.


Expand
titleHooldusraamat

Hooldusraamat on kinnisvara hooldusinfo hoidmise lahendus-andmebaas, sealhulgas majade projektijooniste kogum.


Expand
titleTagasisidekeskkond

Tagasisidekeskkond on keskkond töörahulolu ning tugiüksuste tööd puudutavate üleülikooliliste küsitluste jaoks.


Expand
titleTöötaja raha liikumine

Töötaja raha liikumine kuvab ülevaate töötajale temaga seotud maksetest (töötasu, hüvitised jm).


Expand
titlePersonali ja rahanduse infosüsteem

Personali ja rahanduse infosüsteem on personali- ja finantshalduse lahendus, mis põhineb MS Dynamics AX-l ja on paigaldatud kasutaja arvutisse.


Expand
titleKonverentside krediitkaardimaksete haldusliides

Konverentside krediitkaardimaksete haldusliides on konverentside osalustasude krediitkaardiga maksmise lahendus.


Expand
titleAkadeemiliste ametikohtade konkursid

Akadeemiliste ametikohtade konkursside keskkond on akadeemiliste ametikohtade konkursside haldamiseks mõeldud keskkond.

Veebid

Expand
titleTartu Ülikooli välisveeb

Tartu Ülikooli välisveeb on Tartu Ülikooli avalik veebikeskkond.


Expand
titleTartu Ülikooli siseveeb

Tartu Ülikooli siseveeb on Tartu Ülikooli sisekasutuseks mõeldud veebikeskkond, millele pääseb juurdepääs Tartu Ülikooli kasutajatunnusega.


Expand
titleArvutiteaduste instituudi siseveeb

Arvutiteaduste instituudi siseveeb on arvutiteaduse instuudi üliõpilastele ja töötajatele mõeldud siseveeb.


Expand
titleUTTV

UTTV on Tartu Ülikooli video- ja fototeenuste veeebikeskkond.


Expand
titleMuuseumite veebilehed

Tartu Ülikooli muuseumite veebilehed: 


Expand
titleUT ajakiri (eesti keeles)

UT ajakiri (eesti keeles) on Tartu Ülikooli ajakirja veebikeskkond.


Expand
titleÜlikooli veebipood

Ülikooli veebipood on Tartu Ülikooli meenete müümine veebikeskkonnas.


Expand
titleElektrooniliste valimiste keskkond

Elektrooniliste valimiste keskkond on Tartu Ülikoolis kasutusel olev elektroonilise hääletamise platvorm.


Expand
titleE-õppe võimalused

Põhjalik ülevaade e-õppe võimalustest Tartu Ülikoolis.