Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Warning
 • Alates 2018/2019 kevadsemestrist ei ole enam võimalik ÕISi õppeainetele lisada õppematerjale.
 • Varem ÕISi lisatud õppematerjalidele on juurdepääs eriõigustega kasutajatel, kellel on õppematerjalide haldamise õigus.
 • Moodle'i kursusega seotud ainekava andmetest on õppeainele lisatud õppematerjale võimalik õppematerjale võimalik eksportida Moodle'i kursusele.
 • Õppijad kasutavad ÕIS2 keskkonda ja ÕIS1 õppeainele lisatud õppematerjale ei näe.

...

Info

Aine õppematerjalide kaustas olevatele materjalidele saavad aine õppejõud (õppejõud, kes on lisatud selle aine mis tahes ainekavasse õppejõuna) ja vastavate eriõigustega töötajad määrata 3 nähtavuse olekut. Sobiva nähtavuse oleku saab määrata materjalile selle lisamisel (vt uue kausta, uue faili, uue viida lisamine) või muutmisel.

 • Kui õppematerjalidele määrata olek Avalik, näevad õppematerjale kõik ÕISi kasutajad ka ilma ÕISi sisse logimata avaliku õppeinfo keskkonnas. Hallata saavad õppematerjale aine õppejõud ja vastavate eriõigustega töötajad.
 • Kui õppematerjalidele määrata olek ÕISi kasutajale, näevad õppematerjale kõik, kes on ÕISi sisse loginud. Hallata saavad õppematerjale aine õppejõud ja vastavate eriõigustega töötajad.
 • Kui õppematerjalidele määrata olek Aine kuulajale (uue materjali lisamisel pakutakse vaikimisi seda olekut), näevad õppematerjale kõik, kes on ainele registreerunud, aine õppejõud ja vastavate eriõigustega töötajad. Hallata saavad õppematerjale aine õppejõud ja vastavate eriõigustega töötajad
 • Õppejõud saab lisaks määrata õppematerjalidele oleku Aine õppejõule. Sellise olekuga õppematerjale näevad ainult need aine õppejõud, kes on hetkel kehtivale semestrile lähima kinnitatud ainekava ning sellele eelneva ja järgneva lähima õppeaasta ja semestri ainekava õppejõud. Valikut Aine õppejõule peaks õppejõud kasutama juhul, kui ta soovib oma materjale (esitlused, kontrolltööd, eksamitööd) jagada teiste sama ainet õpetatavate õppejõududega.

...