• Õppeaine versiooni andmetesse lisatud õppejõud näevad enda aineid vajutades ÕISi pealehel lingile Minu loetavad ained.
 • Kõik eelmise, käesoleva või järgmise semestri õppeaine versiooni andmetesse lisatud õppejõud saavad automaatselt õiguse muuta selle õppeaine versiooni andmeid.
 • Õppeaine versiooni andmetes märgitakse ära ka, kes ainega seotud õppejõududest on vastutav õppejõud ja omab aine ja selle versioonide haldamisel suuremaid õigusi.
 • Täpsemalt lugege õppeaine versiooni andmetesse lisatud õppejõudude toimingutest enda ainetega peatükist "Õppejõu õigused ainetega tegelemiseks".

Tingimused, millele õppejõuks lisatav isik peab vastama

Sügissemestri õppeaine versioonide korral peab olema täidetud üks järgnevatest tingimustest:

 • õppeaine versiooni lisamise hetkel kehtiva töösuhte olemasolu - kui nt õppejõu töölepingu lõpp on andmebaasis 31.08.2023, siis on kuni 31.08.2023 võimalik teda õppeaine vewrsioonide andmetes õppejõuks määrata
 • töösuhte (tööleping, töövõtuleping, õppeülesande täitja) olemasolu 25.08 - 05.02 - nt S 22/23 õppeaine versiooni korral peab töösuhe olema vähemalt ühel päeval vahemikust 25.08.2022 - 05.02.2023
 • doktorandi õppekoht 31.12 seisuga - nt S 22/23 õppeaine versiooni korral peab seisuga 31.12.2022 olema doktorandi õppekoht

Kevadsemestri õppeaine versioonide korral peab olema täidetud üks järgnevatest tingimustest:

 • õppeaine versiooni andmetesse lisamise hetkel kehtiva töösuhte olemasolu - kui nt õppejõu töölepingu lõpp on andmebaasis 31.08.2023, siis on kuni 31.08.2023 võimalik teda õppeaine versioonide andmetes õppejõuks määrata
 • töösuhte (tööleping, töövõtuleping, õppeülesande täitja) olemasolu 25.01 - 05.07 - nt K 22/23 õppeaine versiooni korral peab töösuhe olema vähemalt ühel päeval vahemikust 25.01.2023 - 05.07.2023
 • doktorandi õppekoht 31.05 seisuga - nt K 22/23 õppeaine versiooni korral peab seisuga 31.05.2023 olema doktorandi õppekoht.
 • Kui isikul ei ole ükski nendest tingimustest täidetud, tuleb talle lisada õppeülesande täitja suhe.
 • Kui nt töövõtulepinguga õppejõul on õppeaine versiooni loomise hetkel töösuhe olemas (nt kuni 31.05.2023) ja ta on enne töösuhte lõppemist määrata järgmise õppeaasta õppeaine versiooni andmetesse (nt 23/24 S). Kui pärast tema töövõtulepingu lõppemist (pärast 31.05.2023) õppeaine versiooni andmeid muuta ja selleks ajaks ei ole uut töövõtulepingut sisestatud, siis andmete salvestamisel õppejõud eemaldatakse õppeaine versiooni andmetest.
 • Töövõtulepingutega õppejõududel ei ole võimalik pärast töösuhte lõppemist ÕISi pääseda. Kui ta soovib järgmisel õppeaastal ise õppeaine versiooni andmeid hallata ja järgmise õppeaasta töövõtuleping sisestatakse andmebaasi alles töösuhte lõppemisel, siis tuleb talle lisada õppeülesande täitja suhe, sest vastasel korral ei saa ta ÕISi sisse logida.

Õppejõu lisamine õppeaine versiooni andmetesse

 • Õppeaine versiooni andmetesse õppejõu lisamiseks vajutage õppeaine versiooni lisamise või muutmise vormil nupule Lisa õppejõud (vt joonis).

 • Ekraanile kuvatakse isikute otsinguvorm. Leidke otsinguvormi kaudu õppejõu andmed ja vajutage tema ees- või perekonnanime lingile. Valitud õppejõu nimi ilmub õppeaine versiooni lisamise või muutmise vormile (vt joonis). Järgmise õppejõu lisamiseks korrake toimingut.
 • Kui õppejõul on ülikooliga mitu suhet (nt on lisaks veel üliõpilane) määrake rippmenüüst (vt joonis) see suhe, mille alusel ta ainet õpetab.


 • Märkige, kes lisatud õppejõududest on vastutav õppejõud, selleks täitke raadionupp sobiva õppejõu nime real veerus Vastutav (vt joonis). Õppeaine versiooni andmetes saab korraga olla ainult üks vastutav õppejõud. Vastutava õppejõu kohta on vaja ka märkida, kas ta õpetab ainet või mitte, st kas ta aine sellel toimumise semestril tegeleb aine õpetamisega. Kui vastutav õppejõud õpetab ainet, täitke märkeruut veerus Kas õpetab. Kui ainekavale on lisatud ainult üks õppejõud, siis teda ei ole võimalik mitteõpetavaks märkida.


Õppejõu eemaldamine õppeaine versiooni andmetest

Õppejõu eemaldamiseks õppeaine versiooni andmetest vajutage õppeaine versiooni lisamise või muutmise vormil õppejõu nime järel nupule Eemalda.

Kui õppejõud on lisatud õppeaine versiooni tundidesse, siis õppejõudu eemaldada ei saa. Veerus Eemalda on sellisel juhul tekst: Õppejõu on aine tunnis (vt joonis). Kui õppejõud on siiski vaja õppeaine versiooni andmetest eemaldada, tuleb ta kõigepealt eemaldada aine tundide andmetest.