• Alates 2018/2019 kevadsemestrist ei ole enam võimalik ÕISi õppeainetele lisada õppematerjale.
  • Varem ÕISi lisatud õppematerjalidele on juurdepääs eriõigustega kasutajatel, kellel on õppematerjalide haldamise õigus.
  • Moodle'i kursusega seotud ainekava andmetest on õppeainele lisatud õppematerjale võimalik eksportida Moodle'i kursusele.
  • Õppijad kasutavad ÕIS2 keskkonda ja ÕIS1 õppeainele lisatud õppematerjale ei näe.


  • Aine õppematerjalide kaustas on materjalid järjestatud vaikimisi materjali nimetuse järgi, seejuures kõige ees on kaustad, seejärel failid ja siis viidad veebilehtedele. Veerge saate sorteerida nimetuse, viimase muutmise aja, tüübi ja mahu järgi. Sorteerimiseks vajutage vastava veeru pealkirja lingile.
  • Korraga kõikide materjalide nähtavuse muutmiseks vajutage vormi päises väljal Muuda kõik materjalid soovitud oleku lingile (joonisel p 1).
  • Õppematerjali muutmiseks ükshaaval vajutage veerus Tegevus pliiatsikujulisel ikoonil (joonisel p 2).
  • Õppematerjali kustutamiseks vajutage samas veerus prügikastikujulisel ikoonil. Enne kustutamist küsib süsteem kinnitust, kas materjal ikka kustutada.