Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width60%
Panel
borderColorsolid
bgColor#eff5fb
titleBGColor#81bef7
titleÜLEVAADE ÕPPIJA TEGEVUSTEST

Õppijana (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern, täiendusõppija) saate ÕISis teha järgmisi toiminguid:

Üliõpilasena saate teha järgmisi toiminguid:

Column
width40%
Panel
borderColorsolid
bgColor#eff5fb
titleBGColor#81bef7
titleUUDISED
borderStylesolid


Blog Posts
max1
spacesois
contentexcerpts
labelsõppijale