Iga õppija saab vaadata enda õppetulemusi õppekava täitmise kontekstis. Õppijate õppekava täitmist näevad ka sobivate tööülesannetega töötajad, reguleeritud on see eriõigustega.

Selleks, et kõik õppija õppetulemused kuvataks õppekava kontekstis n-ö õigesse kohta, peavad üliõpilasel valikud õppekavas tehtud olema.

 • Õppekava täitmise jälgimiseks vajutage õppekava valikute vormil nupule Õppetöö tulemused õppekava kontekstis (vt joonis).

 • Avaneb tabel, milles esitatakse nimekiri kõikidest registreeritud õppekava moodulitest, nendes sisalduvatest õppeainetest ning registreeritud valikainetest ning võrreldakse neid ainetega, mis õppijal on läbitud. Bakalaureuseõppes alates 2011/2012 õppekava versiooni järgi õppijatel, kui registreeritud mooduli maht on väiksem moodulisse kuuluvate õppeainete kogumahust, kuvatakse tabelisse moodulist valitud õppeained.
 • Kui õppekava moodulid on valimata, siis ei ole võimalik õppekava kontekstis tabelit esitada (vt joonis).

 • Võimalik on vaadata mooduli valiku põhimõtteid, õpiväljundeid ja eesmärke, kui need on aasta õppekavas vastava mooduli andmetesse sisestatud. Selleks vajutage vastava mooduli nimetusele (vt joonis). Avaneb inforuut. Inforuudu sulgemiseks vajutage uuesti vastava mooduli nimetusele või inforuudule. Vajadusel on võimalik järjest avada mitme mooduli inforuudud.

 • Vasakpoolsesse veergu (joonisel p 1) kuvatakse kõikide registreeritud moodulite ja nendes sisalduvate õppeainete ning registreeritud valikainete mahud. Kui selles veerus ei ole mahtu märgitud või maht on 0, tähendab see, et VÕTA otsusega on asendus tehtud vaid moodulisse või õppekavasse mittekuuluv aine on määratud moodulisse ja sellisel juhul puudub originaalmaht.
 • Parempoolne veerg näitab, kas õppija on aine sooritanud positiivsele tulemusele ning seega on saanud õppeaine eest ainepunkte (joonisel p 2). Kui selles veerus on õppeaine järel arv 0, tähendab see, et aine eest ei ole positiivset tulemust saadud.

 • Need õppeained, mis registreeritud moodulitesse ei kuulu, määratakse bakalaureuseõppekavade korral vaikimisi moodulisse nimega Vabaained ning teiste õppeastmete õppekavade korral alajaotusesse Õppekavasse mittekuuluvad ained (joonisel p 1).
 • Kui sooritatud on mõni aine, mis on õppekavas oleva aine alternatiiv, kuvatakse selle aine andmed originaalaine järele märkusega alternatiiv (joonisel p 2).
 • Vabaained, mis sobivad asendama mõnd mooduli õppeainet, saab vastavate eriõigustega töötaja määrata moodulisse või mingit kindlat ainet asendama. Tabelis Õppetöö tulemused õppekava kontekstis kuvatakse aine juurde, mida asendati, tekst asendatud ainega: ja asenduseks kasutatud aine andmed (joonisel p 3).
 • Kui aine on määratud moodulisse, ilma et see asendaks mingit kindlat õppeainet, näidatakse selle õppeaine juures teksti määratud moodulisse (joonisel p 4).
 • Kui aine on määratud moodulisse VÕTA otsusega, ilma et see asendaks mingit kindlat õppeainet, kuvatakse vastava mooduli andmetesse VÕTA otsuse number (joonisel p 5).
 • Kui VÕTA otsusega on asendatud mõni õppekavasse kuuluv aine, siis kuvatakse selle õppeaine juures VÕTA otsuse number (joonisel p 6).
 • Kui õppekavaväline aine on määratud moodulisse VÕTA otsusega, siis kuvatakse see õppeaine vastavasse moodulisse ja õppeaine juures VÕTA otsuse number (joonisel p 7).

 • Alates 2011/2012 bakalaureuse õppekava õppijad:
  • Kui VÕTA otsusel on asenduseks määratud õppekava aine, kuvatakse selle aine järele märkusena VÕTA otsuse number (joonisel p 1).
  • Kui VÕTA otsusega on asenduseks määratud õppekavaväline aine, siis tulemus kuvatakse vabaainete hulka ja kuvatakse selle aine järele märkusena VÕTA otsuse number (joonisel p 2).
  • Kui VÕTA otsusega on asenduseks määratud õppekavaväline aine ja see aine on määratud VÕTA otsusega õppekava moodulisse, siis kuvatakse see aine vastavasse moodulisse ja aine järele märkusena VÕTA otsuse number (joonisel p 3).
  • Kui aine on määratud moodulisse VÕTA otsusega, ilma et see asendaks mingit kindlat õppeainet, kuvatakse vastava mooduli andmetesse VÕTA otsuse number (joonisel p 4).

  • Kui üks õppekava aine asendatakse ühe õppekavasse mittekuuluva ainega, kuvatakse õppekavasse kuuluva aine nimetuse järele asendatud: ja ainekood ning nimetus (joonisel p 1).
  • Kui üks õppekava aine asendatakse mitme õppekavasse mittekuuluva ainega, kuvatakse õppekavasse kuuluva aine nimetuse järele asendatud: ja ainekoodid ning nimetused (joonisel p 2).
  • Kui õppekavasse mittekuuluv aine on määratud moodulisse, ilma et see asendaks mingit kindlat õppeainet, kuvatakse moodulisse ainekood, aine nimetus ja on määratud moodulisse (joonisel p 3).
  • Kui õppekava aine osa on asendatud Määra ained moodulisse ja teine osa asendatud ka VÕTAga, kuvatakse õppekavasse kuuluva aine nimetuse järele asendatud: ainekood ning nimetus ning VÕTA otsuse number (joonisel p 4).

Väljatrüki tegemine

Õppetöö tulemustest õppekava kontekstis väljatrüki tegemiseks vajutage veebilehitseja akna menüüribal File (joonisel p 1) ja avanevas rippmenüüs Print... (joonisel p 2).