Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekstern on isik, kellel on õigus täita õppekava, sooritada eksameid ja arvestusi ja/või sooritada lõpueksam või kaitsta lõputöö. Eksterni ei immatrikuleerita. Eksternina õppimise kohta saab lugeda üliõpilasele kodulehelt.