Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Õppeainete moodulisse sisenemiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Õppeained.

Avaneb mooduli esileht (vt joonis), mille ülaservas on rippmenüüd, sisestusväljad ja märkeruudud ainete otsingutingimuste määramiseks. Nende all on nuppude rida, millel paikneva nupu Otsi abil käivitub otsing otsingutingimustele vastavate ainete ekraanile kuvamiseks. Ainete otsingust lugege peatükist "Ainete otsing".