Õppeainete mooduli väljundite koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Õppeained ja avanenud lehel nupule Väljundid. Avaneb väljundite koostamise vorm (vt joonis).

Määrake vormi vasakus servas, millist väljundit teha soovite. Selleks täitke sobiva väljundi ees raadionupp. Väljundite koostamisest lugege järgmistest peatükkidest.