Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Sõnaraamatus seletatakse lahti õppekorralduslikke termineid. Põhjalikuma ülevaate nendest teemadest saate õppijate üliõpilasele kodulehelt.

Labels List