Eriõigustega kasutajal on võimalik vaadata ainekava muutmise ajalugu.

Ainekava muudatuste ajaloo vaatamiseks vajutage ainekava vaatamise vormil real Ajalugu: lingile HTML või PDF (vt joonis).

Avaneb ainekava muutmise ajaloo vaatamise tabel, milles on iga muudatuse kohta järgmised veerud:

  • Sündmus - lisamine, muutmine vm toiming
  • Tabeli nimi - andmebaasi tabeli nimi, milles andmeid muudeti
  • Muutja - muutja ees- ja perekonnanimi
  • Aeg - muutmise kuupäev ja kellaaeg
  • URL

Kui tegemist on mingi väärtuse lisamisega, siis kuvatakse Uus väärtus.

Näide andmete lisamise kohta
SündmusTabeli nimiMuutjaAegURL
LisamineOA_RYHMÕnne Õppejõud01.04.2014 12:34:56123.45.100.2
Uus väärtus: OSALEJATE_PIIRARV=15

 

Kui tegemist on mingi väärtuse muutmisega, siis tuuakse iga muudatuse kohta eraldi välja Vana väärtus ja Uus väärtus.

Näide andmete muutmise kohta
SündmusTabeli nimiMuutjaAegURL
MuutmineOA_RYHMÕnne Õppejõud01.04.2014 12:35:27123.45.100.2
Vana väärtus: OSALEJATE_PIIRARV=15
Uus väärtus: OSALEJATE_PIIRARV=17