Page tree

Tartu Ülikooli IT-teenuste info

Kasutajatugi

Siit saad teha pöördumise TÜ kasutajatoele (nt arvutiabi, e-õpe, DHIS).

Staatus

Siit saad teavet ülikooli IT-teenuste oleku ja planeeritud katkestuste kohta.

Juhendid

Siit saad infot ja juhiseid ülikooli IT-teenuste kohta.

Info

Uudised

  • Page:
    Tehisintellekt (AI) Tehisintellekt (inglise keeles artificial intelligence ehk AI) on masina intellekt, mida kasutatakse ülikooli IT-tugi-, teadus- ja arendustöös. Lehe alamkategooriad hõlmavad kahte peamist toodet: Bing Chat Enterprise ja OpenAI API.
  • Page:
    Kontrolli oma infoturbe teadmisi — Kutsume kõiki Tartu Ülikooli töötajaid üles läbima küberhügieeni koolitust ja kontrollima oma infoturbeteadmisi küberhügieenitestide veebikeskkonnas. Koolituse eesmärk on tuua eluliste näidete ja kontrollküsimuste kaudu esile igapäevase arvutikasutuse peamised riskid ja panna arvutikasutajat nende üle kaasa mõtlema.