Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui täiendusõppeprogrammil on seos Tartu Ülikooli õppekavaga siis vakjutage programmi üldandmete lisamise või muutmise vormil Õppekava real nupule Vali (vt joonis).

  • Avaneb õppekava valik vorm. Otsige õppekava välja ja vajutage selle aasta õppekava versiooni, mille mooduli või ainega täiendusõppeprogramm on seotud, lingile.
  • Õppekava nimetus lisatakse programmi üldandmete vormile (joonisel p 1).  Tehtud valikust loobumiseks vajutage nupule Eemalda.
  • Valige moodul või õppeaine, mille õpiväljunditega on täiendusõppeprogramm seotud. Selleks vajutage real Moodul või aine nupule Vali ning valige avaneval vormil välja moodul või õppeaine, vajutades selle nimetuse lingile.
  • Mooduli või õppeaine nimetus lisatakse programmi üldandmete vormile (joonisel p 2). Tehtud valiku muutmiseks vajutage nupule Muuda.

 

Kui täiendusõppeprogramm seotakse õppekavast mingi õppeainega, siis kuvame õppekava nimetuse lingina, mis viib vastava aasta õppekava lehele ning õppeaine nimetuse lingina, mis viib vastava õppeaine üldandmete lehele.

Kui programmi üldandmetes lisada seos õppekavaga, siis peab olema märgitud, et füüsilisest isikust maksjale rakendub tulumaksutagastus.

Kui täiendusõppeprogramm on seotud õppekavaga, siis kuvatakse vastav info ka täiendusõppeprogrammi lõpudokumendile (tunnistuse lisa või tõend).

 

 


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammide ÕISi sisestamise sisuline juhend