Nupp Muuda programmi üldandmete muutmiseks on olemas igas olekus programmi üldandmetes, kuid vastavalt olekutele varieerub andmete hulk, mida üldandmetes muuta saab. Näiteks ei saa muuta kinnitatud üldandmete juures enam selle omanikku, liiki ja mahtu. Kui samanimeline programm toimub senisest erinevas mahus, tuleb luua uus programm uue mahuga.

  • Programmi üldandmetes muudatuste tegemiseks avage programmi üldandmete vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Muuda (vt joonis).