Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Kui saate isiku andmete lisamisel või muutmisel hoiatuse Postiindeksit /indeks/ ei leidu registris. Palun kontrolli ja sisesta uuesti! Eesti postiindeksid leiad Eesti Posti kodulehelt (vt joonis), siis kontrollige ega postiindeksi numbrite vahele ole sisestatud ülearust tühikut või sümbolit.
  • Kustutage kõik ülearused tühikud ja sümbolid.

  • Kui postiindeks koosneb ainult numbritest, võib veateate põhjuseks olla see, et postiindeksit ei ole veel aadressiandmete andmebaasis, mida haldab personaliosakond ja kasutab ka ÕIS.
  • Kontrollige teile teadaoleva postiindeksi vastavust aadressile Eesti Posti kodulehelt ja vajadusel paluge see andmebaasi lisada. Vastava soovi võite esitada ka ÕISi kasutajatoele ois.tugi@ut.ee