Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Iga õppija saab vaadata ja muuta enda valikuid õppekavas.
 • Töötajad näevad ja saavad muuta õppijate valikuid õppekavas, reguleeritud on see vastavate eriõigustega.
 • Õppija õppetöö valikuid õppekavas näeb ka õppija mingi õppekoha andmetesse lisatud juhendaja. Juhendaja saab enda juhendatava õppetulemusi vaadata vormi "Minu juhendamised" kaudu.

Vajutage juhendatava andmetes lingile Üliõpilase valikud õppekavas. Avaneb õppija õppekava valikute vorm (vt joonis). Vormil on kirjas selle õppekava andmed, mille järgi õppija õpib. Kui õppijal on mitu õppekohta, siis tekib vormile rippmenüü Õppekoht, millest saab määrata sobiva õppekoha. Õppeaasta lingile vajutades avanevad vastava aasta õppekava andmed ning selle moodulite ja ainete loetelu.

Aasta õppekava on struktureeritud õppeainete moodulitest. Moodul on õppekava eesmärkide põhjal moodustatud õppeainete komplekt (erandjuhul ka üks õppeaine). Moodulid omakorda võivad jaguneda alammooduliteks.

Õppekavasse mittekuuluvaid aineid on eriõigustega töötajal võimalik määrata mõnda õppekava moodulisse või mõne õppekavasse kuuluva aine asendusaineks. Moodulisse või asendusaineks määratud aineid näidatakse Üliõpilase valikud õppekavas vormil Õppeainete määrangud moodulitesse alajaotuses.

Juhendatava õppetulemuste vaatamiseks õppekava kontekstis vajutage nupule Õppetöö tulemused õppekava kontekstis.

 • Avaneb tabel, milles esitatakse nimekiri kõikidest registreeritud õppekava moodulitest, nendes sisalduvatest õppeainetest ja registreeritud valikainetest ning võrreldakse neid ainetega, mis õppijal on läbitud. Alates 2011/2012 õppekava versiooni järgi bakalaureuseõppes õppijatel tuleb moodulist valida ka õppeained kui mooduli maht on väiksem sinna kuuluvate õppeainete kogumahust. Sel juhul kuvatakse tabelisse valitud õppeained.
 • Võimalik on vaadata mooduli valiku põhimõtteid, õpiväljundeid ja eesmärke, kui need on aasta õppekavas mooduli andmetesse sisestatud. Selleks vajutage mooduli nimetusele (vt joonis). Avaneb inforuut. Inforuudu sulgemiseks vajutage uuesti vastava mooduli nimetusele või inforuudule. Vajadusel on võimalik järjest avada mitme mooduli inforuudud.

 • Vasakpoolsesse veergu (joonisel p 1) kuvatakse kõikide registreeritud moodulite ja nendes sisalduvate õppeainete ning registreeritud valikainete mahud. Kui selles veerus ei ole mahtu märgitud või maht on 0, tähendab see, et VÕTA otsusega on asendus tehtud vaid moodulisse või õppekavasse mittekuuluv aine on määratud moodulisse – sellisel juhul puudub originaalmaht.
 • Parempoolne veerg näitab, kas õppija on aine sooritanud positiivsele tulemusele ning seega saanud õppeaine eest ainepunkte (joonisel p 2). Kui selles veerus on õppeaine järel arv 0, tähendab see, et aine eest ei ole positiivset tulemust saadud.

 • Need õppeained, mis registreeritud moodulitesse ei kuulu, määratakse bakalaureuseõppekavade korral vaikimisi moodulisse nimega Vabaained ning teiste õppeastmete õppekavade korral alajaotusesse Õppekavasse mittekuuluvad ained (joonisel p 1).
 • Kui sooritatud on mõni aine, mis on õppekavas oleva aine alternatiiv, kuvatakse selle aine andmed originaalaine järele märkusega alternatiiv (joonisel p 2).
 • Vabaained, mis sobivad asendama mõnd mooduli õppeainet, saab vastavate eriõigustega töötaja määrata moodulisse või mingit kindlat ainet asendama. Tabelis Õppetöö tulemused õppekava kontekstis kuvatakse aine juurde, mida asendati, tekst asendatud ainega: ja asenduseks kasutatud aine andmed (joonisel p 3).
 • Kui aine on määratud moodulisse, ilma et see asendaks mingit kindlat õppeainet, näidatakse selle õppeaine juures teksti määratud moodulisse (joonisel p 4).
 • Kui aine on määratud moodulisse VÕTA otsusega, ilma et see asendaks mingit kindlat õppeainet, kuvatakse vastava mooduli andmetesse VÕTA otsuse number (joonisel p 5).
 • Kui VÕTA otsusega on asendatud mõni õppekavasse kuuluv aine, siis kuvatakse selle õppeaine juures VÕTA otsuse number (joonisel p 6).
 • Kui õppekavaväline aine on määratud moodulisse VÕTA otsusega, siis kuvatakse see õppeaine vastavasse moodulisse ja õppeaine juures VÕTA otsuse number (joonisel p 7).

 • Alates 2011/2012 bakalaureuse õppekava õppijad:
  • Kui VÕTA otsusel on asenduseks määratud õppekava aine, kuvatakse selle aine järele märkusena VÕTA otsuse number (joonisel p 1).
  • Kui VÕTA otsusega on asenduseks määratud õppekavaväline aine, siis tulemus kuvatakse vabaainete hulka ja selle aine järel märkusena VÕTA otsuse number (joonisel p 2).
  • Kui VÕTA otsusega on asenduseks määratud õppekavaväline aine ja see aine on määratud VÕTA otsusega õppekava moodulisse, siis kuvatakse see aine vastavasse moodulisse ja aine järele märkusena VÕTA otsuse number (joonisel p 3).
  • Kui aine on määratud moodulisse VÕTA otsusega, ilma et see asendaks mingit kindlat õppeainet, kuvatakse vastava mooduli andmetesse VÕTA otsuse number (joonisel p 4).

  • Kui üks õppekava aine asendatakse ühe õppekavasse mittekuuluva ainega, kuvatakse õppekavasse kuuluva aine nimetuse järele asendatud: ja ainekood ning nimetus (joonisel p 1).
  • Kui üks õppekava aine asendatakse mitme õppekavasse mittekuuluva ainega, kuvatakse õppekavasse kuuluva aine nimetuse järele asendatud: ja ainekoodid ning nimetused (joonisel p 2).
  • Kui õppekavasse mittekuuluv aine on määratud moodulisse, ilma et see asendaks mingit kindlat õppeainet, kuvatakse moodulisse ainekood, aine nimetus ja on määratud moodulisse (joonisel p 3).
  • Kui õppekava aine osa on asendatud Määra ained moodulisse ja teine osa asendatud ka VÕTA otsusega, kuvatakse õppekavasse kuuluva aine nimetuse järele asendatud: ainekood ning nimetus ning VÕTA otsuse number (joonisel p 4).

Väljatrüki tegemine

Õppetöö tulemustest õppekava kontekstis väljatrüki tegemiseks vajutage veebilehitseja akna menüüribal File (joonisel p 1) ja avanevas rippmenüüs Print... (joonisel p 2).