Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prodekaani korraldusega õppetoetuse/stipendiumi maksmise lõpetamine lõpetatakse enne maksmise lõpukuupäeva saabumist isikule õppeprodekaani korraldustega:

määratud toetuse või stipendiumi maksmine.

Prorektori korraldusega stipendiumi/õppetoetuse maksmise lõpetamine lõpetatakse enne maksmise lõpukuupäeva saabumist isikule prorektori korraldusega:

määratud toetuse või stipendiumi maksmine.

 • Korralduse kinnitamisel saadetakse korraldusele valitud isikule automaatne teavitus õppetoetuse või stipendiumi maksmise lõpetamise kohta.
 • Korralduse registreerimine lõpetab kõrvaloleku õppetoetusel või riiklikul stipendiumil või õppe- ja teadusstipendiumil.
 • Õppetoetuse/stipendiumi maksmise lõpetamine vormistatakse siis, kui õppijale makstava stipendiumi või toetuse maksmine lõpetatakse enne määramise korraldusele märgitud maksmise lõppkuupäeva.
 • Kui õppijale määrati ekslikult toetus või stipendium ja ta ei tohi mitte ühegi päeva eest seda saada, vormistage, olenevalt korralduse tüübist, millega õppetoetus või stipendium määrati, kas prodekaani korraldus: korralduse muutmine või tühistamine või prorektori korraldus: korralduse muutmine või tühistamine, dokumendi alaliik: korralduse tühistamine.
Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korralduse vormistamise etapidProrektori korralduse vormistamise etapid
Struktuuriüksuse töötaja teeb järgmised toimingud:
 1. loob korralduse (olek Korraldus loomisel)
 2. väljastab korralduse (nupp Väljasta korraldus)
 3. saadab korralduse DHISi (nupp Saada DHISi, olek Korraldus väljastatud), korraldus saadetakse DHISi, DHISist saadetakse ÕISi korralduse number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Õppeprodekaan teeb järgmised toimingud:

 1. kinnitab korralduse DHISis (olek Korraldus registreeritud)


Õppeosakonna töötaja teeb järgmised toimingud:
 1. loob korralduse (olek Korraldus loomisel)
 2. väljastab korralduse (olek Korraldus väljastatud)
 3. saadab korralduse DHISi (nupp Saada DHISi, olek Korraldus väljastatud), korraldus saadetakse DHISi, DHISist saadetakse ÕISi korralduse number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Õppeprorektor teeb järgmised toimingud:

 1. kinnitab korralduse DHISis (olek Korraldus registreeritud)Korralduse lisamiseks määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus ja dokumendi liigiks õppetoetuse/stipendiumi maksmise lõpetamine või dokumendi tüübiks prorektori korraldus ja dokumendi liigiks stipendiumi/õppetoetuse maksmise lõpetamine (joonisel p 1) ning vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2).

Avaneb korralduse lisamise vorm (vt joonis).

 • Valige rippmenüüst korralduse Alaliik.
 • Sisestage toetuse või stipendiumi Maksmise lõpukuupäev (vt joonis). See on viimane päev, mille eest õppetoetust või stipendiumi arvestatakse. Maksmise lõpukuupäev lisatakse automaatselt välja Päis sisusse.

Kui õppetoetus/stipendium on määratud kasvõi üheks päevaks kuus, siis õppijad saavad terve selle kuu eest õppetoetust/stipendiumi.

 • Kui valitud õppijale ei ole õppetoetust/stipendiumit määratud või see on juba lõppenud, näidatakse hoiatust õppekohal puudub sobiv toetus (vt joonis). Eemaldage sellised õppijad korralduselt.

 • Kui õppekohal on kehtiv õppetoetus või stipendium, siis näidatakse veerus Lõpetatav toetus korralduse numbrit, millega õppetoetus või stipendium määrati. Valige rippmenüüst korralduse number, millega määratud õppetoetuse või stipendiumi maksmise soovite lõpetada (vt joonis).

 • Lisainfo lisamiseks vajutage välja Lisainfo järel nupule Muuda. Sisestage tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Määrake Alus rippmenüüst dokumendi alus. Kui sobivat aluse teksti ei ole, siis lisage see vajutades nupule Muuda/lisa. Vajadusel lugege aluste haldamisest täpsemalt peatükist "Dokumendi aluste haldamine".
 • Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja. Dokumendi koostaja (rippmenüü Dokumendi koostaja) määramine toimub samalaadselt. Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage see vajutades nupule Muuda/Lisa. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".
 • Dokumendi jaluse teksti täiendamiseks vajutage välja Jalus järel nupule Muuda. Sisestage jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Kui kõik vajalikud dokumendi väljad on täidetud, vajutage selle alaservas nupule Salvesta. Pärast salvestamist tekib Loomisel olekus dokument.
 • Dokumendi vormistamise järgmine etapp on selle väljastamine ja seejärel DHISis kinnitamine.SEOTUD TEEMAD