Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisukord

Üldine info korralduse kohta

Prorektori korraldus: stipendiumi/vajaduspõhise eritoetuse määramine korralduse liiki kasutab õppeosakond.

 • Stipendiumi/vajaduspõhise eritoetuse määramise korralduse kinnitamisel saadetakse korraldusel olevatele isikutele automaatne teavitus neile õppetoetuse või stipendiumi määramise kohta.

Seosed teiste dokumentidega

Korralduse vormistamise etapid

Õppeosakonna töötaja teeb järgmised toimingud:
 1. loob korralduse (olek Korraldus loomisel)
 2. väljastab korralduse (olek Korraldus väljastatud)
 3. saadab korralduse DHISi (nupp Saada DHISi, olek Korraldus väljastatud), korraldus saadetakse DHISi, DHISist saadetakse ÕISi korralduse number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Õppeprorektor teeb järgmised toimingud:

 1. kinnitab korralduse DHISis (olek Korraldus registreeritud)


Korralduse lisamise alustamine

Korralduse lisamiseks määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks prorektori korraldus ja dokumendi liigiks stipendiumi/vajaduspõhise eritoetuse määramine, valige struktuuriüksus, mille õppijatele soovite stipendiumi või toetuse määrata (joonisel p 1) ning vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2).

Korralduse alaliigi määramine

Avaneb korralduse lisamise vorm.

Määrake dokumendi alaliik (vt joonis). Vastavalt valitud alaliigile täidetakse välja Päis sisu.

Andmete lisamine ja muutmine korraldusel

 • Sisestage väljale Maksmise alguskuupäev esimene päev, mille eest õppijale stipendiumi/toetust makstakse.
 • Sisestage väljale Maksmise lõpukuupäev viimane päev, mille eest õppijale stipendiumi/toetust makstakse.
 • Lisage stipendiumi/toetuse Kuu summa numbrina, eurodes. Võimalik on kuu summa sisestada ka komaga arvuna.
 • Finantseerimise allikas on vaikimisi täidetud vastavalt valitud dokumendi alaliigile. Vajadusel valige rippmenüüst sobiv finantseerimise allikas.

Isikute lisamine korraldusele

Korralduse saate korraga vormistada mitme isiku kohta. Õppijate lisamiseks korraldusele lugege täpsemalt peatükist "Isikute lisamine dokumendile õppijate registrist".

Kui korraldusele lisatud isikul puudub eesti isikukood, näidatakse tema nime juurde puudub Eesti isikukood, doktoranditoetuse määramisel kontrollida (e-post: studentvisasupport@ut.ee) isiku õigust saada toetust.

Lisainfo lisamine korraldusele

Lisainfo lisamiseks vajutage välja Lisainfo järel nupule Muuda. Sisestage tekst ja vajutage nupule Sulge.

Kui dokumendi alaliigiks on stipendiumi määramine, on Lisainfo väljal automaatne tekst, mis täidetakse korraldusele sisestatud Kuu summa ja Finantseerimise allikaga.

Lisainfo väljale näidatakse automaatset teksti, millise finantseerimise allika summadest stipendiumi või toetust maksta, kujul: Maksta finantsallika <FINANTS_ALLIKAS> summadest, nt Maksta finantsallika 1UGRI summadest.

Aluse määramine korraldusele

Määrake Alus rippmenüüst dokumendi alus. Kui sobivat aluse teksti ei ole, siis lisage see vajutades nupule Muuda/lisa. Lugege aluste haldamisest täpsemalt peatükist "Dokumendi aluste haldamine".

Korralduse allakirjutajate ja koostajajate määramine

Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja. Dokumendi koostaja (rippmenüü Dokumendi koostaja) määramine toimub samalaadselt. Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage see vajutades nupule Muuda/Lisa. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".

Korralduse jaluse lisamine

Eeltäidetud Jaluse teksti saate soovi korral täiendada. Dokumendi jaluse teksti muutmiseks vajutage välja Jalus järel nupule Muuda. Sisestage jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.

Korralduse salvestamine, olekud ja nende muutmine

 • Kui kõik vajalikud dokumendi väljad on täidetud, vajutage selle alaservas nupule Salvesta. Pärast salvestamist tekib Loomisel olekus dokument.
 • Dokumendi vormistamise järgmine etapp on selle väljastamine ja seejärel DHISis kinnitamine.

Korralduse muutmine


SEOTUD TEEMAD