Kõrvaleriala teisest kõrgkoolist

Kui peaeriala valikud on tehtud, on võimalik valida üks või mitu kõrvaleriala. Kõrvaleriala on võimalik valida ka teisest kõrgkoolist.

Teisest kõrgkoolist kõrvaleriala valimiseks vajutage õppekava valikute vormil nupule Läbin kõrvaleriala teises kõrgkoolis.

Sisestage Eriala nimetus eesti keeles ja Eriala nimetus inglise keeles. Õppeasutuse lisamiseks sisestage väljale Kõrgkool õppeasutuse nimetus või selle osa. Otsingu käivitumiks tuleb sisestada vähemalt kolm tähemärki. Otsingu tulemus kuvatakse rippmenüüsse, valige soovitud õppeasutus. Kõrvaleriala kinnitamiseks vajutage nupule Salvesta.

Lisaks valitavad moodulid teisest kõrgkoolist

Kui peaeriala suurendamine või kõrvaleriala on valitud, siis on võimalik valida lisaks valitavaid mooduleid, mida on võimalik valida ka teisest kõrgkoolist.

Teisest kõrgkoolist mooduli valimiseks vajutage õppekava valikute vormil nupule Läbin mooduleid teises kõrgkoolis.

Sisestage Mooduli nimetus eesti keeles ja võimalusel ka Mooduli nimetus inglise keeles. Õppeasutuse lisamiseks sisestage väljale Kõrgkool õppeasutuse nimetus või selle osa. Otsingu käivitumiks tuleb sisestada vähemalt kolm tähemärki. Otsingu tulemus kuvatakse rippmenüüsse, valige soovitud õppeasutus. Mooduli kinnitamiseks vajutage nupule Salvesta.

Õppetöö tulemused õppekava kontekstis saab teisest kõrgkoolist valitud kõrvalerialas või lisaks valitud moodulis olla läbitud mahtu vaid siis, kui VÕTA otsusel on need moodulid asenduseks valitud.