Kui peaeriala valikud on tehtud, on võimalik valida üks või mitu kõrvaleriala. Kõrvaleriala valimiseks vajutage õppekava valikute vormil nupule Vali kõrvaleriala.

Enne valikute tegemist on soovitav tutvuda moodulite valimise üldiste põhimõtetega.

Valikute tegemine

Kõrvaleriala koosneb moodulite komplektist, milles on üks suunamoodul (24 EAP) ja üks erialamoodul (24 EAP) ja üks valikmoodul (12 EAP). Komplekti moodustamiseks peavad olema määratud moodulitevahelised seosed.

Kõrvalerialasid on võimalik valida mitu.

 • Kõrvaleriala valimiseks sisestage õppekava nimetus või nimetuse osa väljale Õppekava.


 • Otsingu käivitumiks tuleb sisestada vähemalt kolm tähemärki. Otsingu tulemus kuvatakse rippmenüüsse.


 • Kui sisestatud nimetuse osaga õppekavasid ei leidu, ei teki õppekava valikutega rippmenüüd.
 • Valige rippmenüüst õppekava, millest soovite kõrvaleriala valida.
 • Rippmenüüsse Aasta õppekava kuvatakse vaikimisi aasta õppekava versioon, millel õpite. Kui soovite kõrvaleriala valida teisest aasta õppekavast, valige rippmenüüst sobiv aasta õppekava. Kõrvaleriala saate otsida teie aasta õppekavaga samadest või hilisemate õppeaastate aasta õppekavadest. Näiteks, kui õpite 2010/2011 aasta õppekaval, saate kõrvaleriala valida 2010/2011, 2011/2012 jne aasta õppekavadest.
 • Kui valitud õppekavast ei ole kõrvaleriala võimalik valida, siis kuvatakse tekst: Valitud õppekavast ei ole võimalik kõrvaleriala valida.
 • Kui valitud õppekavast on võimalik kõrvaleriala valida, siis kuvatakse nimekiri kõrvaleriala suuna- ja erialamoodulitest.
 • Valige kõrvaleriala (joonisel p 1). Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule OK (joonisel p 2).


 • Avaneval lehel kuvatakse valitud moodulid.


 • Valikainete moodulis on valikained kirjeldatud nimekirjana või moodulitena. Kui õppekavas on valikained kirjeldatud nimekirjana, valige sellest vähemalt 12 EAP mahus õppeaineid. Kui õppekavas on valikained kirjeldatud moodulitena (nt 6 EAP mahuga moodulid), tehke valik moodulite hulgast.Kui valitud kõrvaleriala sisaldab kindlaks määratud valikainete moodulit, on see vaikimisi valitud.
  Kui valisite kõrvaleriala oma õppekavast, saab valida ka peaerialasse või peaeriala suurendamisse valitud valikmooduli, kui valikmoodul sisaldab rohkem õppeained kui 12 EAP mahus. Sellisel juhul saate õppeaineid samast valikmoodulist valida, kuid õppeainete valik tuleb peaeriala või peaeriala suurendamise valikust erinev teha.
  Kui te ei tea, milliseid valikaineid soovite õpingute jooksul sooritada, siis ei ole kohustust kõrvaleriala kinnitamisel valikut teha. Valikut saate hiljem muuta. Kõrvaleriala valikained peate nõutud mahus (12 EAP) valima hiljemalt enne bakalaureusetöö või -eksami sooritamist.


Kõrvalerialaks valitavad moodulid vastavad järgmistele tingimustele:

SuunamoodulOma õppekavast (sh oma õppekava teistest versioonidest) saab valida neid suunamooduleid, mida ei ole juba mujale valitud ja millel on loodud seos erialamooduliga. Teistest bakalaureuseõppe õppekavadest saab valida suunamooduleid, mis on liigiga valitav või valitav ainult teise õppekava üliõpilastele ja millel on loodud seos erialamooduliga.
ErialamoodulAutomaatselt on valitud erialamoodul, mis on seotud valitud suunamooduliga.
ValikmoodulAutomaatselt on valitud valikmoodul, mis on seotud eelnevalt valitud erialamooduliga. Kui erialamoodul on seotud mitme valikmoodulida, tuleb teha valik. Kui eelnevalt valitud erialamoodulil ei ole määratud seoseid valikmoodulitega, siis saab samast õppekavast valida seoseta valikmoodulite seast. Saab peaerialas ja/või peaeriala suurendamises valitud valikmoodulit uuesti valida.


Valikute kinnitamine

Kõrvaleriala valikute kinnitamiseks vajutage vormi üla- või alaservas nupule Salvesta.

Valikute muutmine

Kõrvaleriala valikute muutmiseks vajutage oma õppekava valikute vormil lingile Muuda.

Loobumine

Kõrvalerialast loobumiseks vajutage oma õppekava valikute vormil lingile Loobu.

Kui olete valinud kõrvaleriala ja lisaks valitavaid mooduleid, siis ei ole kõrvalerialast enne võimalik loobuda, kui olete loobunud lisaks valitava(te)st mooduli(te)st või suurendanud peaeriala.