Eksmatrikuleerimise esildise väljastamisel saadetakse õppija kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele (@ut.ee ja alternatiivsed aadressid) ning tema teadete postkasti järgmine teade:

Kirja saatja: korraldusele valitud dokumendi koostaja (kiri saadetakse tema ülikooli e-posti aadressilt)

Kirja pealkiri: Tartu Ülikooli ÕISis on Teie kohta väljastatud eksmatrikuleerimisesildis

Kirja sisust näide:

Eksmatrikuleerimine õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu

Teen ettepaneku eksmatrikuleerida õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu:

Tuuli Tudeng

Alus: õppekorralduseeskiri

Lisainfo: Õppeprorektori korraldust eksmatrikuleerimise kohta on võimalik vaidlustada, esitades 7 päeva jooksul eksmatrikuleerimise korralduse teatavakstegemisest vaide Tartu Ülikooli õppeprorektorile Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja peatükis IX.11 sätestatud korras või esitades 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Koostaja: õppekorralduse peaspetsialist Kati Karu
Kinnitaja: õppeprodekaan professor Triinu Lepa


Kui sama teate saaja on välisüliõpilane või väliskülalisüliõpilane, siis on teade osaliselt ingliskeelne:

Kirja saatja: korraldusele valitud dokumendi koostaja (kiri saadetakse tema ülikooli e-posti aadressilt)

Kirja pealkiri: Vice dean's proposal about deletion from UT

Kirja sisust näide:

This is to inform you that Dean's proposal about deleting you from the UT's matriculation register has been formulated in SIS (OIS).

Deletion from the matriculation register due to the expiry of the final date of studies

Teen ettepaneku eksmatrikuleerida õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu järgmine matemaatika-informaatikateaduskonna finants- ja kindlustusmatemaatika (2577) õppekava välisüliõpilane:

Tuuli Tudeng

Alus: õppekorralduseeskiri

Lisainfo: Õppeprorektori korraldust eksmatrikuleerimise kohta on võimalik vaidlustada, esitades 7 päeva jooksul eksmatrikuleerimise korralduse teatavakstegemisest vaide Tartu Ülikooli õppeprorektorile Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja peatükis IX.11 sätestatud korras või esitades 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Koostaja: õppekorralduse peaspetsialist Kati Karu
Kinnitaja: 
õppeprodekaan professor Triinu Lepa


Eksmatrikuleerimise korralduse registreerimisel saadetav teade:

Kirja saatja: korraldusele valitud dokumendi koostaja (kiri saadetakse tema ülikooli e-posti aadressilt)

Kirja pealkiri: Tartu Ülikooli ÕISis on Teie kohta registreeritud korraldus

Kirja sisust näide:

Eksmatrikuleerimine õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu nr. 2-1.23/P2/1234 20.09.2022

Tartu Ülikooli senati 28. mai 2021. a määruse nr 3 "Õppekorralduseeskiri" punkti 87.2 alusel eksmatrikuleerin seoses õppe lõpukuupäeva möödumisega humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia (83361) õppekava magistriõppe 2. aasta üliõpilase

Tuuli Tudeng

Õppeprorektori korraldust eksmatrikuleerimise kohta on võimalik vaidlustada, esitades 7 päeva jooksul eksmatrikuleerimise korralduse teatavakstegemisest vaide Tartu Ülikooli õppeprorektorile Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja peatükis IX.11 sätestatud korras või esitades 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Koostaja: õppekorralduse peaspetsialist Kati Karu

Kinnitaja: õppeprorektor Triinu Lepa


Kui sama teate saaja on välisüliõpilane või väliskülalisüliõpilane, siis on teade osaliselt ingliskeelne:

Kirja saatja: korraldusele valitud dokumendi koostaja (kiri saadetakse tema ülikooli e-posti aadressilt)

Kirja pealkiri: Document regarding your status at UT has been registered in SIS (OIS)

Kirja sisust näide:

This is an automatic notification, which means that a document has been addressed to you, but you are not requested to respond.

Deletion from the matriculation register due to the expiry of the final date of studies nr. 2-1.23/P2/1234 20.09.2022

Tartu Ülikooli senati 28. mai 2021. a määruse nr 3 "Õppekorralduseeskiri" punkti 87.2 alusel eksmatrikuleerin seoses õppe lõpukuupäeva möödumisega humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia (83361) õppekava magistriõppe 2. aasta üliõpilase

Tuuli Tudeng

Õppeprorektori korraldust eksmatrikuleerimise kohta on võimalik vaidlustada, esitades 7 päeva jooksul eksmatrikuleerimise korralduse teatavakstegemisest vaide Tartu Ülikooli õppeprorektorile Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja peatükis IX.11 sätestatud korras või esitades 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Koostaja: õppekorralduse peaspetsialist Kati Karu

Kinnitaja: õppeprorektor Triinu LepaSEOTUD TEEMAD

Õppijate teavitamine neid puudutavatest korraldustest

Teated

Üliõpilaste teavitamine