Iga õppija saab vaadata ja muuta enda kontaktandmeid. Töötajad näevad ja saavad muuta õppijate kontaktandmeid, reguleeritud on see eriõigustega.

  • Igale õppijale antakse Tartu Ülikooli arvutivõrgu, sealhulgas ÕISi kasutamiseks keskne kasutajatunnus.

ÕISi kaudu saadetakse õppijale automaatsed teavitused teda puudutavate korralduste vormistamisest (eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus, õppeaja pikendamine jms) kõikidele kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele. Ka ÕISi kaudu saadetav õppetööd puudutav info edastatakse kõikidele sisestatud e-posti aadressidele. Kõiki pärast 02.09.2009 ÕISi kaudu saadetud kirju näevad õppijad ka oma teadete postkastis.

E-posti aadressiks ei sobi sisestada isikukood@eesti.ee, sest see e-posti aadress on mõeldud riigi ja kasutaja vaheliseks ametlikuks suhtluskanaliks. Kirjad, mis TÜ sellele aadressile saadab, ei jõua Teieni, vaid saadetakse saatjale tagasi.

  • Konto number on vajalik õppetoetuste ja stipendiumite väljamaksmiseks. Kui kontonumber on sisestamata, antakse õppijale sellest enne õppetoetuste ja stipendiumide avalduse esitamist märku ning avalduse esitamise vormil on viit, mille kaudu saab õppija sisestada konto numbri oma kontaktandmete vormile.
  • Tegeliku aadressi väljale sisestage õppija alalise elukoha aadress.
  • Ametliku aadressi väljale sisestage Eesti rahvastikuregistri järgne aadress.

Uue kontaktivahendi lisamine

Uute andmete lisamiseks vajutage Lisa uus veerul kontaktivahendi või aadressi lingile (vt joonis).

Kontakti liikide e-post, kodune telefon, töötelefon, isiklik internetiaadress, mobiiltelefon, skype, konto number sama väärtuse teistkordne sisestamine ei ole võimalik. Näiteks kui kodune telefon numbriga 737 6615 on juba sisestatud, saab kasutaja hoiatuse: Kodune telefon "737 6615" on juba sisestatud (vt joonis).

Konto numbri sisestamisel on võimalik lisada pangakonto omaniku nimi (juhul kui omanik on teine isik). Vaikimisi eeldatakse, et konto omanik on õppekoha omanik (vt joonis).

Kui soovite sisestada teise isiku konto numbri, siis tühjendage märkeruut oma nime ees. Vormile lisanduvad väljad teise isiku nime sisestamiseks (vt joonis).

Konto numbri sisestamisel on lisatud IBAN kontrollnumbri kontroll. Senisel kujul konto numbrit sisestades antakse teavitus Konto number ei ole korrektne. Palun kontrollige numbrit ja sisestage uuesti.
Konto lisamise ja muutmise lehele on lisatud ka selgitus Palun sisestage konto numbriks Eesti pankade rahvusvahelisel kujul kontonumber - 20-kohaline IBAN. Siseriikliku konto numbri teisendamiseks IBAN kujule saab kasutada kalkulaatorit http://www.pangaliit.ee/et/arveldused/iban-kalkulaator. Vastav info on kättesaadav ka pangas.


Eesti aadressi lisamisel või muutmisel kontrollitakse sisestatud postiindeksi vastavust aadressis valitud valla/linnaga.

  • Kui sisestatakse postiindeks, mis on registris olemas (joonisel p 1) ja vald/linn on veel valimata, siis tehakse maakonna ja valla/linna valik vastavalt postiindeksile (joonisel p 2). Nt postiindeksi 50106 korral maakond = Tartu maakond ja vald/linn = Tartu linn.

  • Kui sisestatakse postiindeks, mis on registris olemas, kuid ei vasta valitud vallale/linnale, siis antakse hoiatus (vt joonis), kuid aadressi on võimalik salvestada. 

  • Kui sisestatakse postiindeks, mida ei ole registris, siis antakse hoiatus (vt joonis) ja aadressi ei ole võimalik salvestada. Kui olete kindel, et sisestasite õige postiindeksi, võib hoiatuse põhjustada see, et seda postiindeksit ei ole veel lisatud andmebaasi, mida haldab personaliosakond. Teatage postiindeksi andmebaasi lisamise vajadusest ois.tugi@ut.ee.

Kontaktandmete muutmine ja kustutamine

Olemasolevate andmete muutmiseks vajutage rea lõpus nupule Muuda (vt joonis).

Uues aknas avaneb kontaktandmete muutmise vorm.

  • Andmete muutmiseks asendage tekstikastis kontaktivahendi väärtus uuega (joonisel p 1) ja vajutage nupule Salvesta (joonisel p 2).

  • Andmete kustutamiseks vajutage nupule kustuta (vt joonis).