Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Isik kaotab õiguse ÕISi sisse logida ülikooliga suhte lõppemise kuupäevast (töösuhte, külalise, õppeülesande täitja suhte, õppe lõpukuupäevast vms). Kui teil on olnud varasemast ajast Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajakonto, saate te seda pärast uue suhte tekkimist muutmata kujul edasi kasutada.

Näiteks kaotab üliõpilane õigused ÕISi kasutamiseks seoses bakalaureuseõppe lõpetamisega. Magistrantuuris õppimist jätkates taastuvad isiku õigused olemasoleva kasutajatunnuse ja salasõnaga sisselogimiseks uue suhte tekkimise kuupäevast (vastuvõetud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse õppeaasta alguskuupäeva seisuga). Eksternina  õppima asudes taastuvad õigused kuupäevast, mille seisuga isik eksternina sooritajaks määratakse.