Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Piltide vaatamine

Pildid on üldjuhul vaikimisi kuvatud pisipiltidena. Selleks, et neid suuremana näha, klõpsake pildil. Pildi sulgemiseks vajutage pildile, pilti ümbritsevale hallile taustale või selle paremas ülanurgas olevale ristikesele.

ÕISi info ja abi esilehele naasmine

Kui soovite naasta ÕISi info ja abi avalehele vajutage  iga lehe vasakus ülaservas oleval menüüribal lingile ÕISi info ja abi, ÕISi info ja abi õppijale vms (vt joonis).

Märksõnad ja nende abil otsingute tegemine

ÕISi info ja abi keskkonna sisu haldajatel on võimalik juhendeid varustada märksõnadega ehk siltidega (inglise keeles label). Üks juhend võib olla varustatud mitme märksõnaga (vt joonis).

Vajutades märksõnale, kuvatakse kõik selle märksõnaga varustatud juhendid (vt joonis). Real Related Labels (seotud märksõnad) näidatakse märksõnu, millega vastavad juhendid veel varustatud on. Nende abil saate kuvatud juhendite nimekirja piiritleda.

Näiteks, kui olete vajutanud esmalt märksõnale tunniplaan, näidatakse teile real Related Labels lisaks märksõnu isiklik_tunniplaan, tund, kalender, kkk, eksamiplaan. Vajutade lisaks märksõnale kkk, näidatakse juhendeid, mille märksõnadeks on tunniplaan ja kkk.

Märksõnad on koondatud kokku lehele Märksõnad.

Otsingud

Keskkonnas olles saate otsinguteks kasutada märksõnu, millest on juttu eelmises punktis ning otsingukaste (vt joonis). Vasakpoolne otsingukast võimaldab otsida üle kõikide selles konkreetses wikis olevate teemade. Teine otsingukast võimaldab otsida üle kõikide nende Tartu ülikooli selles keskkonnas paiknevate wikide, millele otsingu tegijal on juurdepääs.

Teise otsingukasti otsisõna sisestama hakkamise järel pakutakse automaatelt vasteid lehtedele ja piltidele, mille pealkirjad otsisõna sisaldavad. Näiteks sisestade otsisõnaks tunniplaan pakutakse järgmisi vasteid (vt joonis).

Kõik info, mis on nähtav TÜ wikisse sisselogimata, on leitav ka interneti otsingumootorite, nt Google'i kaudu.

Soovi korral saate lisada TÜ wiki ka enda interneti otsingumootorite hulka. Sellisel juhul ei pea te ainult TÜ wikist otsingu tegemiseks eraldi wiki keskkonda liikuma. Piisab, kui valite oma veebilehitsejast sobiva otsingumootori ja sisestate sobiva otsisõna.

Otsingumootori lisamiseks avage mõnel TÜ wiki lehel olles oma veebilehitseja otsingumootorite haldamise riba ja lisaga valik TÜ wiki. Järgmisel joonisel on näha selle lisamine Mozilla Firefoxi veebilehitsejale.

Olulise esiletoomine eri taustavärvidega

Sinise taustavärviga on esile toodud üldine info teema kohta.

Rohelise taustavärviga on esile toodud näiteid ja kasulikud näpunäited.

Kollase taustavärviga on esile toodud oluline informatsioon.

Punase taustavärviga on esile toodud väga-väga oluline informatsioon, mida tuleks kindlasti lugeda.

Juhendi edastamine

Juhendeid on võimalik edastada teistele, näiteks e-posti teel või lisada nende linke veebilehtedele.

Juhendile lingi saamiseks vajutage selle paremas ülaservas nupule Tools ja seejärel Link to this Page (vt joonis).

Avaneb lingi vaatamise vorm (vt joonis). Juhendi edastamiseks võite kasutada mõlemat linki. Teise lingi (Tiny Link) eeliseks on see, et kui juhendi asukoht keskkonnas peaks muutuma, jääb see link alati samaks.

Külgriba kasutamine

Külgriba (joonisel p 1) saate kasutada keskkonnas navigeerimiseks. Vajutades külgribal teema ees + märgile avanevad selle teema alateemad. Nende sulgemiseks vajutage - märgile. Kui teema ees + märk puutub, siis see teema alateemasid ei sisalda.

Külgriba saate kaotada (nt mugavamaks lugemiseks) vajutades lehe paremas ülanurgas külgriba ikoonile (joonisel p 2). Külgriba kuvatakse taas pärast sellele ikoonile vajutamist.

  • No labels