• Avaneb aasta õppekava lisamise vahevorm (vt joonis). Määrake Kehtivusaasta rippmenüüst õppeaasta, mille tarvis te aasta õppeakava luua soovite.
  • Rippmenüüst Aluseks võetava õppekava aasta õppekava saate määrata aluseks võetava aasta õppekava, mille eesti- ja inglisekeelne sisu lühikirjelduse, eesti- ja inglisekeelsed nõuded õppekava lõpetamiseks, moodulite ja ainete loetelu, moodulitevahelised seosed on võimalik uuele aasta õppekavale kopeerida. Kui õppeaastal varasemaid aasta õppekavasid pole, on rippmenüüs ainult valik Määramata. Valige aasta õppekava, mida soovite aluseks võtta (kui te varasemat aasta õppekava aluseks võtta ei soovi, jätke aluseks võetav õppekava määramata) ja vajutage nupule Salvesta.

  • Pärast salvestamist ilmub ekraanile loomisel olekus aasta õppekava sisu vaatamise vorm, mille ülaosas on näha õppekava nimetus, kood ja õppeaasta, mille kohta ainete loetelu kehtib. Aasta õppekava päises olevate andmete lisamisest ja muutmisest lugege vajadusel peatükist "Aasta õppekava põhiandmete haldamine".
  • Kui kasutasite mõne varasema aasta õppekava kopeerimist, on vormi alaosas näha kopeeritud moodulid ja nendes sisalduvad ained. Kui te varasemat aasta õppekava aluseks ei võtnud, siis bakalaureuseõppe aasta õppekavade korral kuvatakse ekraanile kindlaksmääratud moodulite nimekiri (vt joonis). Teiste õppeastmete õppekavade korral mooduleid vaikimisi ette ei anta.


SEOTUD TEEMAD

Õppekava üldandmete ja aasta õppekavade olekud