Tunni liigid on:

  • õppetund (loeng, seminar, praktikum, kollokvium, individuaaltund, e-õpe, praktika)
  • eksam või arvestus
  • korduseksam
  • kontrolltöö
  • konsultatsioon
  • reserveering
  • muu üritus
  • vastuvõtuaeg

Vastavalt tunni lisamise vormil rippmenüüs Tunni liik (vt joonis) tehtud valikutele, muutuvad väljad, mida teil tunni andmete sisestamisel täita tuleb.


SEOTUD TEEMAD