Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Panel
borderColor#F0F0FF
bgColor#F8F8F8
borderWidth1
titleBGColor#C9DAF9
borderStylesolid
titleUudised

1. jaanuarist 2018 toimub ostuarvete menetlemine ülikoolis ainult DHIS-is. Alates 01.07.2019 tuleb avalikule sektorile väljastada ainult e-arveid. S.t, et enamus arveid saabub ülikooli e-arvena. Välismaistele koostööpartneritele e-arve nõue ei kehti ja nendelt saabunud arved tuleb DHIS-i manuaalselt sisestada.Panel
borderColor#F0F0FF
bgColor#F8F8F8
borderWidth1
titleBGColor#C9DAF9
borderStylesolid
titleÜlevaade ostuarve menetlusest
 • Ostuarvete menetlemine toimub Tartu ülikooli dokumendihalduse infosüsteemis (DHIS).
 • Arve menetlemine algab, kui ostuarve registreeritakse ja eeltäidetakse e-arve põhjal või sisestatakse DHIS-i käsitsi (Lisa uus → Kuludokument → Ostudokument)
 • Menetlemine lõpeb, kui arve saadetakse raamatupidamisprogrammi Axapta ja tasutakse.
 • Menetlemisel on kasutusel rollid: arve sisestajaarve ridadeks jagajavarade arvestuse eest vastutav isikarve kontrollijaarve kinnitaja (finantsallika käsutaja) ja raamatupidaja.
 • Arve menetlemine toimub ridadepõhiselt - ridadele märgitakse finantsallikas ja selle kinnitajad. Kui arve saaja ise seda infot ei oma, saab ta määrata arve ridade jagaja, kes selle info töövoogu märgib.
 • Arve menetlus ei toimu tavapärase suunamise ploki kaudu (suunamist võib vajadusel kasutada, kui kellelegi on vajalik ostuarve teadmiseks edastada), vaid ülesanded ja teavitused saadetakse automaatselt arve ridades märgitud menetlejatele. Ka ei pea tegema eraldi suunamist rahandusosakonda.
 • Arve menetlusetapi kohta annab infot arve staatus. Eraldi saatus on ka igal arve real.
 • Kui kasutaja peab töövoos midagi tegema, saab ta selle kohta DHIS-i esilehele vastavasse plokki kuvatava ülesande ja teavituse
 • Ostuarve vorm, esilehe plokid ja teavitused on ingliskeelsed, kui DHIS-i keeleks on valitud inglise keel.
 • Kui isikule on määratud asendaja, saab teate ja kinnituse anda tema asendaja.
 • Arveid saab otsida (Otsi → Kuludokument → Ostudokument) ning otsingu (näiteks enda struktuuriüksuse arved) otseteena DHIS-i esilehele lisada. Vt täpsemalt ...
 • Teavituste haldamiseks postkastis (nt Outlook), on võimalik kasutada reegleid (näiteks, et kõik teated märksõnaga "ostuarve" liiguksid automaatselt mingisse kindlasse kausta). Vt täpsemalt ...Panel
borderColor#F0F0FF
bgColor#F8F8F8
borderWidth1
titleBGColor#C9DAF9
borderStylesolid
titleKorduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused


Panel
borderColor#F0F0FF
bgColor#F8F8F8
borderWidth1
titleBGColor#C9DAF9
borderStylesolid
titleKasutajatugi tehniliste probleemide korral

Tehniliste probleemide korral aitab teid DHIS-i kasutajatugi – dhis@ut.ee, tel 737 5606.


Panel
borderColor#F0F0FF
bgColor#F8F8F8
borderWidth1
titleBGColor#C9DAF9
borderStylesolid
titleHiljutised muudatused sisus

Recently Updated
max3
hideHeadingtruePanel
borderColor#F0F0FF
bgColor#F8F8F8
borderWidth1
titleBGColor#C9DAF9
borderStylesolid
titleNews

From 1 January 2018, purchase invoices in the university will be managed in the document management information system only.Panel
borderColor#F0F0FF
bgColor#F8F8F8
borderWidth1
titleBGColor#C9DAF9
borderStylesolid
titleOverview of processing purchase invoices
 • Purchase invoices are processed in the University of Tartu document management information system (DHIS).
 • The purchase invoice form, blocks in the front page and notification will be in English if you have chosen the English language for DHIS.
 • Processing of the invoice starts when the purchase invoice is manually entered in DHIS (Add new → Kuludokument → Ostudokument) or registered and pre-completed according to e-invoice.
 • Processing of the invoice ends when the invoice is sent to Axapta accounting program and paid.
 • In the process the user may have the following roles: person who enters the invoice, distributor, person responsible for asset accounting, verifier, person responsible for financial account and accountant.
 • Invoices are processed by lines – the financial account and person responsible for the account are entered in the lines. If the recipient does not have this information, he or she can appoint a distributor, who enters such information in the workflow.
 • Processing of the invoice does not take place via the usual block (routing can be used if the purchase invoice needs to be sent to someone for information); tasks and notifications are automatically sent to persons included in the invoice lines. It is not necessary to make a routing to Finance Office either.
 • Information about the stage of processing the invoice is shown by the invoice status. Each line of the invoice may have a different status.
 • If the user needs to do something in the workflow, a task will be displayed in the respective block on the front page of DHIS and the user gets a notification
 • If a substitute has been assigned for a person, the substitute gets the notification and can approve the invoice as person responsible for the financial account.
 • Invoices can be searched (Search → Kuludokument → Ostudokument) and a shortcut of the search (for example, for invoices of your structural unit) can be added to DHIS front page.
 • To manage notifications in your mailbox (e.g. Outlook), it is possible to use rules (for example, to automatically move all notifications with the keyword "purchase invoice" into a certain folder).Panel
borderColor#F0F0FF
bgColor#F8F8F8
borderWidth1
titleBGColor#C9DAF9
borderStylesolid
titleFrequently asked questions

Mis on e-arve?/What is an e-invoice?


Panel
borderColor#F0F0FF
bgColor#F8F8F8
borderWidth1
titleBGColor#C9DAF9
borderStylesolid
titleTechnical support

In the case of technical problems please contact DHIS support service at dhis@ut.ee, tel 737 5606.


Panel
borderColor#F0F0FF
bgColor#F8F8F8
borderWidth1
titleBGColor#C9DAF9
borderStylesolid
titleRecently updated

Recently Updated
max3
hideHeadingtrue