Olenevalt kasutaja rollist kuvatakse DHISi avalehel ostuarvete ülesannetega seotud plokke. Plokke kuvatakse avalehel vasakul pool (plokke ei kuvata, kui sinna ühtegi kirjet ei kuulu).

Avalehe plokid

Arve ridadeks jagajal:

  • Jagamiseks määratud ostuarve
  • Jagajale tagastatud ostuarve

Varade arvestuse eest vastutaval isikul:

  • Varade arvestuse eest vastutavale isikule määratud ostuarve
  • Varade arvestuse eest vastutavale isikule tagastatud ostuarve

Kontrollijal:

  • Kontrollimiseks määratud ostuarve
  • Kontrollijale tagastatud ostuarve

Finantsallika käsutajal:

  • Kinnitamiseks määratud ostuarve
  • Kinnitajale tagastatud ostuarve

Raamatupidajal:

  • Maksmiseks määratud ostuarve 

Vastuvõetud ostuarved

Need e-arved, mille arve XML-is puudub ülikoolipoolse kontaktisiku kontakt, ei saa õige üksuse dokumendipuusse automaatselt registreeruda. Neid arveid kuvatakse kõikidele DHIS-i kasutajatele avalehel plokis "Vastuvõetud ostuarved" ja sealt on igal kasutajal võimalik arvet ise enda struktuuriüksuse alla registreerida.

Kui ootad mõnd arvet, siis ei pea jääma ootama, millal kantselei töötaja selle ära registreerib. Iga ostuarve rea lõpus kuvatakse PDF faili eelvaate ikooni (silm), millele klõpsates avaneb ostuarve PDF faili eelvaade. Arvel olev informatsioon aitab tuvastada, millise üksuse arvega on tegu. 

Otsetee lisamine

Enda poolt jagatud ja/või kõikide oma üksuse arvete jälgimiseks on kõige mugavam teha vastav otsetee DHIS-i avalehele. Nii on võimalik jälgida, mis staatuses ühe või teise ostuarve menetlemine on.

  1. Selleks soorita otsing: OtsiKuludokument Ostudokument.

2. Otsinguvormile sisesta väärtused, mille alusel väljavõtet soovid (nt sisesta Jagaja väljale enda nimi ja klõpsa Otsi)

3. Otsingutulemuste nimekirjavaates klõpsa ülaribal asuval lemmiku ikoonil . Kui tärn muutub aktiivseks (värvub kollaseks), on otsetee DHIS-i avalehele lisatud.

 

4. Otsetee nimetust saad avalehel muuta. Selleks liigu hiirega otsetee nimetuse peale ja kliki muutmise ikoonile. 

5. Otsetee nimetuse peale klikkides suunatakse ostuarvete nimekirjavaatesse. Veergusid on võimalik üht- või teistpidi järjestada (nt kuupäeva või staatuse alusel). Selleks klõpsa vastava veeru nimetusel.