Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Excerpt

Registreerimisega eksamile (arvestusele) toimub ÕISi vahendusel registreerimine. Eksamile saavad registreeruda õppijad ise, kuid vajadusel saavad neid registreerida ka õppekorraldusega tegelevad töötajad ja aine õppejõud. Registreerimisega eksam (arvestus) võib olla ka personaalsete aegadega

...