Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Iga õppija saab vaadata enda kohta käivad dokumente. Töötajad näevad õppijate dokumente lähtuvalt oma tööülesannetestÕppijate dokumente näevad ka sobivate tööülesannetega töötajad, reguleeritud on see vastavate eriõigustega.

Dokumentide  vaatamiseks vajutage õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormi ülaservas lingile Dokumendid. Avaneb isikuga seotud registreeritud dokumentide vaatamise vorm (vt joonis). Dokumendi sisu vaatamiseks vajutage dokumendi numbri lingile.