Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iga õppija saab vaadata enda kohta käivad dokumente. Õppijate dokumente näevad ka sobivate tööülesannetega töötajad, reguleeritud on see eriõigustega.

Dokumentide  vaatamiseks vajutage õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormi ülaservas lingile Dokumendid. Avaneb isikuga seotud registreeritud dokumentide vaatamise vorm (vt joonis). Dokumendi sisu vaatamiseks vajutage dokumendi numbri lingile.