Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Iga õppija saab vaadata enda juhendajate andmeid. Töötajad näevad ja Eriõigustega töötajad saavad lisada juhendajate andmeid lähtuvalt oma tööülesannetest, reguleeritud on see vastavate eriõigustega.vaadata ja/või muuta. 

Juhendajate andmeid näete õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil sobiva õppekoha andmetes väljal Juhendajad (vt joonis). Kui soovite näha juba lõppenud või tulevikus algavaid (näiteks eksterni tulevikus algava õppekohaga seotud) juhendamisi, vajutage lingile Juhendajad.

...