Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Include Page
_Millal taastuvad minu õigused ÕISi kasutamiseks, kui ma olen juba varasemalt ülikooli arvutivõrgu kasutaja olnud?
_Millal taastuvad minu õigused ÕISi kasutamiseks, kui ma olen juba varasemalt ülikooli arvutivõrgu kasutaja olnud?