Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Excerpt

Tund ehk toimumine on tunniplaani mooduli andmeobjekt, mille põhilisteks andmeteks on toimumisaeg, aine, koht ja struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanid, millesse see tund kuulub. Üks tund võib esineda mitmes tunni- ja eksamiplaanis.

...