Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teie kui õppejõu tunniplaani kuvatakse vaikimisi kõik tunnid, millesse teid on õppejõuna lisatud. Vaikimisi kuvatakse õppetunnid (loengud, seminarid, praktikumid, kollokviumid, individuaaltunnid, e-õppe ja praktika tunnid), kontrolltööd, vastuvõtuaja, konsultatsioonid, eksamid, arvestused ja korduseksamid.

Enda tunniplaani vaatamine

Enda kui õppejõu tunniplaani vaatamiseks vajutage ÕISi pealehel nupule Õppejõu tunniplaan. Avaneb käesoleva õppenädala tunniplaan (vt joonis).

Tunniplaani periood ja selle muutmine

 • Vaikimisi näidatakse tunniplaanis käesoleva semestri ja käesoleva õppenädala tunniplaani. Õppeaasta ja semestri muutmiseks valige Õppeaasta, semester rippmenüüst (vt joonis) uus periood.

 • Määratud õppeaasta ja semestri õppenädalate vahel navigeerimiseks on rippmenüü ning järgmisele või eelmisele nädalale või semestrile liikumiseks noolte kujulised lingid (vt joonis). Algseisu saate taastada, kui vajutate lingile hetkel on X nädal.

Tundide kuvamise põhimõtted tunniplaani

 • Vaikimisi kuvatakse tunniplaani kõik teie õppetunnid, kontrolltööd, vastuvõtuajad, konsultatsioonid, eksamid, arvestused ja korduseksamid. õppetunde, kontrolltöid ja vastuvõtuaegu (vt joonis). Märkeruudu Näita ka õppejõu konsultatsioone, eksameid/arvestusi, korduseksameid tühjendamise järel kuvatakse plaani ainult õppetunnid, kontrolltööd ja vastuvõtuajad.

 • Tunnid paiknevad tunniplaanis vastavalt nende toimumisaegadele. Ajaliselt kattuvad tunnid kuvatakse punaselt (vt joonis).

 • Kuna e-õppe ja praktika tunnid ei toimu enamasti mingil kindlal kellaajal, siis võivad nende toimumisajad olla märgitud kas õppenädalatega või õppenädalate ja nädalapäevadega. Kui tunnile on märgitud toimumisajaks vaid õppenädalad, st puudub seos nädalapäeva ja kellaajaga, kuvatakse tund tunniplaani joonisel punktis 1 kujutatud viisil. Kui tunnile on on märgitud toimumisajas lisaks õppenädalale nädalapäev, kuvatakse tund tunniplaani joonisel punktis 2 kujutatud viisil.

 • Tunni kohta näidatakse järgnevat infot: ainekood, aine nimetus ja tunni liik (joonisel p 1). Ainekoodile vajutades avaneb aine üldandmete väljatrükk, aine nimetusele vajutades avanevad aine üldandmed, millelt omakorda saate liikuda sobiva ainekava andmetele.
 • Kui liigute kursoriga tunni kirje peale, avaneb inforuut (joonisel p 2), millel näete:
  • tunni toimumise kohta
  • tunniga seotud õppejõudude nimesid
  • tunni juurde lisatud märkuseid
  • nende rühmade tähiseid, millele tund on mõeldud

 • Iga TÜ hoones toimuva tunni juures on viide selle asukohale kaardil. Asukoha nägemiseks kaardil vajutage maakera-kujulisele ikoonile (vt joonis).

Tunniplaani andmete sünkroniseerimine

Lingile telli kalender vajutades (vt joonis) saate tunniplaani andmed importida iCal formaati toetavasse kalendriprogrammi.

Tunniplaanist väljatrüki tegemine

Oma tunniplaanist väljatrüki tegemiseks vajutage sobiva väljatrüki formaadi (HTML, PDF) lingile (vt joonis).

Mõne teise õppejõu tunniplaani vaatamine

 • Kui soovite vaadata mõne teise õppejõu tunniplaani, vajutage real Õppejõud nupule Muuda (vt joonis).

 • Avaneb isiku otsingu vorm, millel saate määrata sobivad otsingutingimused. Leitud isiku tunniplaani vaatamiseks vajutage tema ees-või perekonnanime lingile.