Struktuuriüksuse tunniplaan (eksamiplaan) on ühistel alustel kokku pandud tundide hulk, mille üksused loovad eri õppekavade järgi õppijatele aastate ehk n-ö kursuste kaupa. Näiteks filosoofia 1. aasta tunniplaan.

  • Tunniplaan koostatakse tavaliselt üheks semestriks, sessioonõppe raames luuakse tunniplaan igaks õppesessiooniks.
  • Tunniplaani nimi sisaldab tavaliselt informatsiooni eriala, aasta, õppeastme kohta. Näiteks magistriõpe, inglise keel ja kirjandus, 1. aasta.
  • Sessioonõppe tunniplaanid sisaldavad tavaliselt informatsiooni ka õppesessiooni toimumise kuupäevade kohta. Näiteks SÕ bakalaureuseõpe, 3. aasta, VI sessioon, 12.-15. veebruar.

SEOTUD TEEMAD

Struktuuriüksuse tunni- ja eksamiplaani sisu vaatamine