Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Õppeainetele saavad registreeruda õppijad ise, samuti saavad vajadusel õppijaid ainele registreerida vastavate eriõigustega töötajad ja enda ainetele ka õppejõud.

...

Section


Column
width60%


Panel
titleSisukord
Table of ContentsColumn
width40%
 


Registreerimise alustamine

...

  • Kui soovite lisatud aineid eemaldada, vajutage selle järel olevale nupule Eemalda (joonisel p 1).
  • Õppijate eemaldamiseks vajutage nime järel olevale nupule Eemalda (joonisel p 2).
  • Valitud õppijate registreerimiseks valitud ainetele vajutage nupule Salvesta (joonisel p 3).

 

SEOTUD TEEMAD

Millistel juhtudel saab akadeemilisel puhkusel olles ainetele registreeruda?