Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akadeemilisel puhkusel olles on võimalik ainetele registreeruda:

  • kui akadeemiline puhkus võetakse lapse hooldamiseks või kaitsejõududesse teenima asumisel
  • kui akadeemiline puhkus võetakse omal soovil või tervislikel põhjustel ja õppija õppekoha andmetesse on sisestatud kehtiv soodustus akadeemilise puhkuse ajal õppimiseks
  • olenemata akadeemilise puhkuse põhjusest:
    • sügissemestri ainetele, kui akadeemiline puhkus lõpeb enne 01.10
    • kevadsemestri ainetele, kui akadeemiline puhkus lõpeb enne 01.03

Töötajale kuvatakse nendele tingimustele vastava(te) üliõpilas(t)e või välisüliõpilas(t)e aine(te)le registreerimisel hoiatav tekst:

On akadeemilisel puhkusel (alguskuupäev - lõppkuupäev) ja peab avaldama kirjalikult soovi õppetööl osalemiseks.

Is on academic leave (alguskuupäev - lõppkuupäev) and is required to express a request to study in writing.