Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Otsuse numbrid koosnevad järgmistest osadest:

  • üksuse kahetäheline tähis, näiteks FLLT
  • õppeaasta number, näiteks 20092015/20102016
  • sidekriips
  • täht O (sõnast otsus)
  • järjekorranumber
Note

Otsuse number sisaldab selle õppeaast numbrit, mille kestuse sisse otsuse põhiandmetesse sisestatud taotluse kuupäev jääb.

  • Näiteks, kui taotluse kuupäev on 28.08.2011 (akadeemilise kalendri järgi õppeaasta 2010/2011), siis sisaldab otsuse number 2010/2011 õppeaastat.
  • Näiteks, kui taotluse kuupäev on 29.08.2011 (akadeemilise kalendri järgi õppeaasta 2011/2012 esimene päev) siis sisaldab otsuse number 2011/2012 õppeaastat.

...